Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014
o godzinie 9:00.
Zbiórka uczniów na terenie szkoły o godzinie 8:45.

 

Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane będą w dni powszednie od 8:00 do 14:00.

 

UWAGA !!! Uczniowie klas III Technikum Elektrycznego
oraz ZSZ - Technik Elektryk
i Elektryk !!!
8 września 2014 r. upływa termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację E.7 "Montaż
i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych", który odbędzie się w sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2015 r. Deklaracje należy składać do kierownictwa warsztatów szkolnych.

 

"KOSZALIŃSKI ELEKTRONIK"
MA NAJWYŻSZĄ PROCENTOWĄ
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW
MATURALNYCH W 2014 ROKU
ZE WSZYSTKICH TECHNIKÓW
W KOSZALINIE !!!

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że
Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Nr 9 im. R. Traugutta
w Koszalinie
jest wśród 200 najlepszych
techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje
mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2014".

 

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE
 
EGZAMINY POPRAWKOWE
 

Prosimy o bieżące sprawdzanie zmian w planie zajęć, w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

 

  

UWAGA !!! MATURZYŚCI !!!
POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE - rozpoczną się
26 sierpnia o godzinie 9:00.

Więcej informacji w szkolnej gablocie na pierwszym piętrze.

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 - plik PDF