Wydawanie świadectw
potwierdzających
kwalifikacje zawodowe
- piątek, 22 marca 2019 r.
od godziny 10:30 do 12:00
oraz w kolejne dni,
w godzinach przyjęć
interesantów Kierownika
Szkolenia Praktycznego.
 
Składanie deklaracji
o przystąpienie do egzaminu
tzw. poprawkowego
w przypadku niezaliczenia
egzaminu w sesji ZIMA 2019
odbywa się w terminie ustalonym przez OKE,
tj.: od 22 marca
do 29 marca 2019 r.
Deklaracje składamy
wyłącznie do rąk Kierownika
Szkolenia Praktycznego,
w godzinach przyjęć interesantów.

 

„Perspektywy”
ogłosiło Ogólnopolski
Ranking Szkół
Ponadgimnazjalnych 2019 r.
Technikum Elektroniczne
Zespołu Szkół nr 9 zajęło:
- 325 miejsce w Rankingu Techników (11 miejsce
w województwie);
- 99 miejsce w Rankingu
Maturalnym Techników.

 

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9