UWAGA !!! KOREKTA
W PLANIE LEKCJI !!!

 

Rekrutacja
do trzech projektów
uczniów kształcących się
w zawodzie

 

UWAGA!!! Trwa rekrutacja
do udziału w wymianie międzynarodowej młodzieży
z klas technik informatyk!!!

 

•  iDZIENNIK  •
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DOSTĘPNE SĄ W DZIALE

"DLA RODZICÓW"

 

Konkurs Fotograficzny
"POLSKA NIEPODLEGŁA"!!!

 

W ramach Europejskiego
Tygodnia Kodowania
06-21.10.18 (CodeWeek)
zapraszamy do udziału
w konkursie programistycznym,
SZCZEGÓŁY TUTAJ
- szkolny opiekun
Pani Beata Reterska.


W ramach CodeWeek
gorąco również zachęcamy
do rejestrowania się
na kolejne już otwarte

spotkanie SPARK-campu.

 

Osoby odbywające
praktykę zawodową
MUSZĄ BEZWZGLĘDNIE
POSIADAĆ UBEZPIECZENIE
od następstw
nieszczęśliwych wypadków
(w skrócie NNW).
 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NNW
DOTYCZY KLAS:
2 TIA, 2 TIB, 3 TIA, 3 TIB,
3 TIC, 3 A, 3 TE i 3 TOR.
 
Co ważne - w bieżącym
roku szkolnym
ubezpieczamy się
indywidualnie.

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9