Opis działań realizowanych
w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości
w "Elektroniku" w dniach
12-18 listopada 2018 r.

 

K O N K U R S ! ! !
Polega na samodzielnym
opracowaniu projektu
elektronicznej grafiki
o zadanych wymiarach,
którą można zamieścić
np. na stronach www.

„Boże Narodzenie”
– kartka świąteczna


rozdzielczość: 1200x1200 px
termin nadsyłania:
do 16.12.2018 (włącznie)
 
Prace w formacie „JPG”
wysyłamy na adres

admin@zs9elektronik.pl.
Jedna osoba może wysłać
tylko jedną pracę.

W e-mailu z pracą należy
umieścić następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika,
klasę, nazwę szkoły.
 
Ocenianie będzie
w systemie Grand Prix.

 

Rekrutacja do projektów:
8.8 - „Czas na ZAWODOWCA”
8.6 – „Moją perspektywą ZAWÓD!”
„Kształceni dla gospodarki 4.0”
została zakończona,

wyniki zostały wywieszone

na I piętrze (tablica korkowa)
oraz na tablicy zielonej
przy warsztatach.

/szkolny koordynator projektu
Ewa Kolanowska/

Uwaga: prośba do uczestników
którzy zostali zakwalifikowani,
jeżeli z jakiś przyczyn
nie możecie wziąć udziału
w projekcie proszę
o zgłoszenie się
do koordynatora,
ponieważ są osoby w rezerwie,
które czekają
na zakwalifikowanie do projektu.

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9