Miesięcznik „Perspektywy”
ogłosił wyniki
Ogólnopolskiego Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych,
w którym znalazło się
Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Nr 9:
- 325 miejsce w Rankingu Techników 2019
(11 miejsce w województwie)
- 99 miejsce w Rankingu
Maturalnym Techników 2019

 

KOMUNIKAT
W dniach 14-18 stycznia
trwa sesja zimowa
egzaminów zawodowych
- etap praktyczny.
 
WSZYSCY ZDAJĄCY MUSZĄ:
• stawić się na godzinę przed
rozpoczęciem egzaminu;
• na tablicy przy wejściu zapoznać się z numerami
sal egzaminacyjnych;
• do sali egzaminacyjnej
wejść bez urządzenia
telekomunikacyjnego
(smartfony, smartwatche).
 
INFO OKE • dozwolone
przybory pomocnicze
w etapie
praktycznym

 

 

UWAGA!!!
::: PROJEKTY W SZKOLE :::

TERMINY KURSÓW I SZKOLEŃ
- proszę zapoznać się,
więcej informacji
na szkolnych tablicach

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9