We wtorek 23.04.2019 r. w godz. 9.00-10.30 zapraszamy maturzystów na fakultety:
- fizyka s. 30
- matematyka s. 35

 
 
 
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY NIE ODBĘDZIE SIĘ jak wcześniej planowano - 25 kwietnia 2019 r.
Nowy termin zostanie zamieszczony na szkolnej stronie internetowej.

 
 
Informujemy Państwa, że w związku z brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a Rządem,
z dniem 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się bezterminowy strajk pracowników oświaty,
w którym bierze udział także nasza Szkoła.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole nie odbywają się.

Uczniów, którzy potrzebują opieki, zapraszamy do budynku przy ul. Jedności 9, w którym odbywają się zajęcia opiekuńcze.
W budynku przy ul. Wańkowicza na czas strajku zajęcia są odwołane.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat pracy Szkoły (tel. 94 342 44 23)
w okresie trwania akcji strajkowej są: Joanna Rydzewska - dyrektor oraz Tomasz Pukiewicz - wicedyrektor.
W naszej Szkole planowane zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2018/2019 trwają od godziny 7:50 do 18:35.

Joanna Rydzewska - dyrektor
 
 
 
Informuję, że w poniższych dniach odbyły się posiedzenia Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej:
- 16.04.2019 r. (wtorek) godz. 16:00 - obecnych 11 osób
- 17.04.2019 r. (środa) godz. 12:30 - obecnych 11 osób
- 18.04.2019 r. (czwartek) godz. 8:30 - obecnych 10 osób
- 19.04.2019 r. (piątek) godz. 8:30 - obecnych 12 osób
Ze względu na brak wymaganego kworum klasyfikacja nie doszła do skutku.
 
W związku z powyższym kolejne próby przeprowadzenia skutecznych Rad Pedagogicznych Klasyfikacyjnych
wyznaczone zostały według harmonogramu:
- 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 8:30
 
Joanna Rydzewska - dyrektor
 
 

 

„Perspektywy”
ogłosiło Ogólnopolski
Ranking Szkół
Ponadgimnazjalnych 2019 r.
Technikum Elektroniczne
Zespołu Szkół nr 9 zajęło:
- 325 miejsce w Rankingu Techników (11 miejsce
w województwie);
- 99 miejsce w Rankingu
Maturalnym Techników.

 

 

 

 

Zaproszenie
z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
w Szczecinie do udziału
w projekcie skierowanym
do młodzieży
w wieku 18-24 lata,
która jest bierna zawodowo
(niezarejestrowana w W PUP),
nie kształci się
oraz nie szkoli się
(tzw. grupa NEET) - plik PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9