Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że
Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Nr 9 im. R. Traugutta
w Koszalinie
jest wśród 200 najlepszych
techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje
mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2014".

 

FINAŁ X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

 

DLA NAUCZYCIELI w ZS NR 9

GALERIA ZDJĘĆ KOSZALINA

Zadania egzaminacyjne do "TI"

Samorząd Uczniowski 2004-13

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI
 
ZMIANY W PLANIE LEKCJI
 

Prosimy o bieżące sprawdzanie zmian w planie zajęć, w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

 

  

 

stary egzamin zawodowy

 

nowy egzamin zawodowy

 

 

- W Rankingu Maturalnym 2014
na 80 miejscu w kraju oraz w Rankingu Techników 2014 na 131 miejscu
w kraju (5 miejsce w województwie !!!) znalazło się Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9.

- W ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników 2013 roku (dwukryterialnym) znalazło się Technikum Elektroniczne Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie.

- W ogólnopolskim Rankingu Maturalnym 2012 roku w grupie techników znalazło się Technikum Elektroniczne Zespołu Szkół Nr 9.

- W ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Techników 2011 roku 7 miejsce w naszym województwie zajęło Technikum Elektroniczne Zespołu Szkół Nr 9.

 

 

Zdobyliśmy wszystkie możliwe miejsca na podium !!!
Sukces w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości