SERWIS INFORMACYJNY O EGZAMINIE MATURALNYM                 SERWIS O EGZAMINACH I PRAKTYKACH ZAWODOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2022 r., poz. 186) informuję, że od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku zajęcia dydaktyczne
będą odbywały się
w formie „on-line” za pomocą szkolnej platformy Ms Teams.
 
UWAGA! Uczniowie zobowiązani są natychmiast zgłaszać swoim Wychowawcom wszystkie trudności
związanie z udziałem w zajęciach zdalnych.

 
Jednocześnie informuję, że zajęcia praktyki zawodowej w klasach 3 TIA i 3 AP będą odbywały się
w zakładach pracy zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 
UWAGA! Praktyczną naukę zawodu w miejscu jej prowadzenia może wstrzymać stosowne rozporządzenie
właściwych ministerstw, publikowane w zależności od bieżącej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

Wszyscy
praktykanci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny
celem przeciwdziałania epidemii COVID-19, zgodnie z przyjętą polityką Państwa.
 
Dyrektor ZS nr 9 w Koszalinie
 
Każdy zdający egzamin ma obowiązek stosowania "Wytycznych MEiN, GIS i CKE".
 
 LOGOWANIE DO POCZTY

MEiN   CKE   OKE   KO   EDUPORTAL

ORE     GIS     GUS     PAP     CoV-2

ISAP      RCL      CEN      KOSZALIN

NASZ SUKCES !!!
w XXIV Rankingu
"PERSPEKTYWY 2022"

 
TECHNIKUM ELEKTRONICZNE
• 228 miejsce w Rankingu
Techników

• 12 miejsce w województwie
• 53 miejsce w Rankingu
Maturalnym Techników
 
TECHNIKUM ELEKTRYCZNE
• 500+ miejsce w Rankingu
Techników
• 51 miejsce w województwie
• 183 miejsce w kraju
w Rankingu
Szkół Olimpijskich

 

Dostęp do E-DZIENNIKA:
kanas@zs9elektronik.pl

 

Zapraszamy do udziału
w V edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego!

 
Zainteresowane osoby
zgłaszają swoje 3-osobowe
zespoły, pamiętając
o nazwie zespołu oraz
mailach członków zespołu.
Zgłoszenia przyjmuje
p. Katarzyna Hinc
do 31.01.2022 r.

 
Wszystkie informacje są na:
https://eks.stat.gov.pl

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9
- obowiązują od 01.09.2021

 

Jak myć ręce
Jak dezynfekować ręce
Jak zdejmować maseczkę
Jak zdejmować rękawiczki

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

 

 

 

KALENDARIUM ZS NR 9
 
KALENDARZ MEN 2021/22

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół
Koszalińskiego Elektronika

spke.zs9elektronik.pl