U W A G A ! ! !
EGZAMINY MATURALNE
w sesji poprawkowej:

część pisemna - godz. 9:00
część ustna - godz. 8:00

w budynku Szkoły
przy ul. Jedności 9

 

 

Wśród koszalińskich szkół
zawodowych najlepszy wynik
zdawalności odnotował
Zespół Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta
- 91,07%.


Świadectwa maturalne
i dyplomy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe
rozdaliśmy w teczkach wydrukowanych
i ufundowanych przez
Drukarnię Studio Perfectcolor
- SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

•  E-DZIENNIK  •
 
1. PANEL RODZICA/UCZNIA
2. INSTRUKCJA LOGOWANIA

 

Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta
w Koszalinie zajęło:
261 miejsce
w Rankingu Techników 2018
(7 miejsce w województwie)
i 81 miejsce w rankingu maturalnym techników
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2018”.

 

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ MEN 2017/18 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9