"KOSZALIŃSKI ELEKTRONIK"
MA NAJWYŻSZĄ PROCENTOWĄ
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW
MATURALNYCH W 2014 ROKU
ZE WSZYSTKICH TECHNIKÓW
W KOSZALINIE !!!

 

UWAGA !!!
GIMNAZJALISTO !!!

We wtorek, 8 lipca zostały ogłoszone listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015. GRATULUJEMY WSZYSTKIM NASZYM NOWYM UCZNIOM!

Jeśli nadal szukasz dla siebie odpowiedniej szkoły, to mamy wolne miejsca w zawodach:
monter-elektronik i elektryk.
Jak najszybciej zgłoś się
do sekretariatu
- pokój nr 17.

Spotkania
z Wychowawcami!

W piątek, 29 sierpnia br.
o godzinie 13.00
odbędą się
spotkania z Wychowawcami
Gimnazjalistów przyjętych
do klas pierwszych.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że
Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Nr 9 im. R. Traugutta
w Koszalinie
jest wśród 200 najlepszych
techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje
mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2014".

 

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE
 
EGZAMINY POPRAWKOWE
 

Prosimy o bieżące sprawdzanie zmian w planie zajęć, w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

 

  

UWAGA !!! MATURZYŚCI !!!
POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE - rozpoczną się
26 sierpnia o godzinie 9:00.

Więcej informacji w szkolnej gablocie na pierwszym piętrze.

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 - plik PDF