ARCHIWUM

 

 

NOWOŚCI NA STRONIE ZS NR 9 - 2011/2012

 

 

31.08.2012
- zamieszczono nowy, wstępny plan lekcji na rok szkolny 2012/2013 - link: STRONA GŁÓWNA
 

30.08.2012
- spis oraz skład komisji przedmiotowych Zespołu Szkół Nr 9 - link: KOMISJE PRZEDMIOTOWE
 

28.08.2012
- komunikaty o zebraniach RP i inauguracji nowego roku szkolnego 2012/2013 - link: STRONA GŁÓWNA
 

06.07.2012
- zamieszczono informację o poprawkowych egzaminach maturalnych - link: STRONA GŁÓWNA
- uaktualniono spis podręczników na rok szkolny 2012/2013 - link: SPIS PODRĘCZNIKÓW
 

02.07.2012
- dodano galerię zdjęć z uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012 - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

30.06.2012
- informacja GK24.PL o zdawalności egzaminów maturalnych w ZS Nr 9 - link: AKTUALNOŚCI
 

29.06.2012
- zdjęcia z wręczenia nagród Prezydenta Koszalina najzdolniejszym uczniom - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- informacja o grupie "Paczam Izjadam" zakwalifikowanej do finału konkursu - link: STRONA GŁÓWNA
 

28.06.2012
- harmonogram egzaminów poprawkowych - link: STRONA GŁÓWNA
- informacja na temat pokazowej lekcji w klasie przedmaturalnej - link: AKTUALNOŚCI
- informacja GK24.PL o uhonorowaniu uczniów przez Prezydenta Koszalina - link: AKTUALNOŚCI
 

26.06.2012
- informacja o zakończeniu roku szkolnego i odbiorze świadectw maturalnych - link: STRONA GŁÓWNA
 

23.06.2012
- informacja o próbnych maturalnych egzaminach ustnych z języka niemieckiego - link: AKTUALNOŚCI
- informacja o drużynach (Komitetach Inwestycyjnych) konkursu "Z klasy do kasy" - link: AKTUALNOŚCI
 

20.06.2012
- galeria zdjęć z etapu praktycznego egzaminu zawodowego technik elektronik - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

19.06.2012
- galeria zdjęć z etapu praktycznego egzaminu zawodowego technik informatyk - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

18.06.2012
- galeria zdjęć z etapu pisemnego egzaminu zawodowego - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- galeria zdjęć z zakończenia roku szkolnego klas ZSZ programowo najwyższych - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

17.06.2012
- galeria zdjęć "Warszawa EURO 2012" - link: NASZE PRACE
 

12.06.2012
- informacja i galeria zdjęć z warsztatów robotyki - link: Z ŻYCIA SZKOŁY i AKTUALNOŚCI
- informacja o półfinale konkursu "Z klasy do kasy" - link: AKTUALNOŚCI
 

11.06.2012
- informacja z galerią zdjęć o BIEGU PO ZDROWIE - link: AKTUALNOŚCI
 

06.06.2012
- komunikat o uroczystości zakończenia roku szkolnego dla ZSZ - link: STRONA GŁÓWNA
- komunikat o konsultacjach przed egzaminem zawodowym (technik elektronik) - link: STRONA GŁÓWNA
- informacja o wręczeniu nagród II edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii - link: AKTUALNOŚCI
- zdjęcia z wystawy prac uczniów i konkursu na najlepszą pracę - link: Z ŻYCIA SZKOŁY i AKTUALNOŚCI
 

05.06.2012
- zdjęcia z Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "COGITO ERGO SUM" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- informacja o finale XXXVIII Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości - link: AKTUALNOŚCI
- informacja o wynikach konkursu "Od Solidarności do niepodległości. (...)" - link: AKTUALNOŚCI
 

03.06.2012
- informacja o spotkaniu integracyjnym, w C.H. ATRIUM w Koszalinie - link: AKTUALNOŚCI
 

31.05.2012
- informacja z galerią zdjęć o akcji "Dzień Dawcy Szpiku" w Atrium Koszalin - link: AKTUALNOŚCI
- informacja o nowym planie lekcji od 4 czerwca 2012 roku - link: STRONA GŁÓWNA
 

30.05.2012
- galeria zdjęć ze szkolnego konkursu "Mistrz matematyki" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- galeria zdjęć z wycieczki uczniów do Trójmiasta - link: AKTUALNOŚCI
 

28.05.2012
- galeria zdjęć z konkursu z języka niemieckiego "Kraje związkowe..." - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

20.05.2012
- informacja o zmianie terminu konkursu z języka niemieckiego - link: STRONA GŁÓWNA
 

19.05.2012
- zamieszczono wykazy przedmiotów w zakresie rozszerzonym i uzupełniających - link: REKRUTACJA
 

18.05.2012
- dalsze komunikaty o sprawdzaniu na sprzęcie szkolnym prezentacji na maturę - link: STRONA GŁÓWNA
- propozycja zawodów i terminów uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ZS Nr 9 - link: REKRUTACJA
 

17.05.2012
- komunikat o sprawdzaniu na sprzęcie szkolnym prezentacji na maturę ustną - link: STRONA GŁÓWNA
 

14.05.2012
- dodano zmiany w planie zajęć jako odrębny plan lekcji, ze względu na matury - link: STRONA GŁÓWNA
- informacja o olimpiadzie OXFORD PLUS z języka niemieckiego z galerią zdjęć - link: AKTUALNOŚCI
- informacja o spotkaniu w CIiP w Koszalinie z galerią zdjęć - link: AKTUALNOŚCI
 

13.05.2012
- dodano informacje odnośnie badań lekarskich kandydatów do naszej szkoły - link: REKRUTACJA
- dodano FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne - link: REKRUTACJA
- dodano informację o adresie e-mail dotyczącym spraw rekrutacji gimnazjalistów - link: KONTAKT
 

09.05.2012
- dodano informację o "Programie Stypendiów Pomostowych 2011/2012" - link: STRONA GŁÓWNA
- zamieszczono szczegółową informację o dniu otwartym ZS Nr 9 dla rodziców - link: STRONA GŁÓWNA
 

04.05.2012
- dodano kolejną galerię zdjęć z drugiego dnia otwartego - link: Z ŻYCIA SZKOŁY i AKTUALNOŚCI
- dodano galerię zdjęć z pierwszego dnia egzaminu maturalnego - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

30.04.2012
- dodano zdjęcia z zakończenia roku szkolnego 2011/2012 dla klas maturalnych - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano informację i galerię zdjęć z drugiego dnia otwartego naszej szkoły - link: AKTUALNOŚCI
 

27.04.2012
- zamieszczono nowy plan lekcji - link: STRONA GŁÓWNA
- dodano terminy (harmonogram) egzaminu maturalnego - link: STRONA GŁÓWNA
- dodano spis materiałów pomocniczych dla zdających egzamin maturalny - link: STRONA GŁÓWNA
 

24.04.2012
- dodano terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - link: STRONA GŁÓWNA
- dodano spis materiałów pomocniczych dla zdających etap praktyczny - link: STRONA GŁÓWNA
 

20.04.2012
- dodano informację portalu GK24.PL o dniu otwartym naszej szkoły - link: AKTUALNOŚCI
 

19.04.2012
- dodano galerię zdjęć z dnia otwartego dla gimnazjalistów - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

18.04.2012
- dodano informację i dyplom z Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości - link: OSIĄGNIĘCIA
- dodano galerię zdjęć pracowni naszej szkoły - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

17.04.2012
- dodano zaświadczenia o wyborze do MRMK Emilii Biazik i Miłosza Zaczyńskiego - link: AKTUALNOŚCI
 

14.04.2012
- dodano artykuł GK24.PL o VIII Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej - link: AKTUALNOŚCI
 

13.04.2012
- dodano zdjęcia z wystawy poświęconej 72 rocznicy zbrodni katyńskiej - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

05.04.2012
- dodano relację z VIII Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej - link: mkgk.zs9elektronik.pl
- dodano skróconą relację z VIII Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej - link: AKTUALNOŚCI
 

03.04.2012
- dodano informację o LIV Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o wycieczce historycznej klasy 4 TIA - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o spotkaniu z pracownikiem OBEP IPN Szczecin - link: AKTUALNOŚCI
- dodano galerię zdjęć ze szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano zdjęcia lekcji matematyki z wykorzystaniem programu GEOGEBRA - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano galerię zdjęć z XII Powiatowych Targów Zawodoznawczych - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

30.03.2012
- dodano informację o przyznaniu grantu z konkursu Funduszu Naturalnej Energii - link: AKTUALNOŚCI
- dodano komunikat Dziekana OIRP w Koszalinie o nauce prawa w ZS NR 9 - link: AKTUALNOŚCI
 

28.03.2012
- dodano galerię zdjęć z Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- usunięto galerię zdjęć EDUKACJA PRAWNA W "KOSZALIŃSKIM ELEKTRONIKU" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano nową galerię EDUKACJA PRAWNA W "KOSZALIŃSKIM ELEKTRONIKU" - link: AKTUALNOŚCI
 

27.03.2012
- dodano zdjęcia z konkursu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano informację o symulacji rozprawy sądowej w sprawie karnej - link: AKTUALNOŚCI
 

26.03.2012
- dodano zdjęcia edukacji prawnej w szkole "Symulacja sali rozpraw w sądzie" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

23.03.2012
- dodano informację o Międzynarodowym Dniu Eliminacji Dyskryminacji Rasowej - link: AKTUALNOŚCI
 

22.03.2012
- dodano informację o promocji ZS Nr 9 na giełdzie zawodoznawczej w Sianowie - link: AKTUALNOŚCI
 

21.03.2012
- dodano galerię zdjęć z obchodów pierwszego dnia wiosny - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano galerię zdjęć z matury próbnej, z języka niemieckiego - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano informację o zakończeniu akcji "Mam haka na raka" - link: OSIĄGNIĘCIA
- dodano informację o edukacji prawnej w koszalińskim Elektroniku - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o 57 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - link: AKTUALNOŚCI
 

16.03.2012
- dodano informację i galerię zdjęć o Dniu Otwartych Drzwi w PWSZ - link: AKTUALNOŚCI
- dodano galerię zdjęć EDUKACJA PRAWNA W "KOSZALIŃSKIM ELEKTRONIKU" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

15.03.2012
- dodano informację "The B – Band" z załącznikami (komiks, kalendarz, film) - link: OSIĄGNIĘCIA
- dodano informacje i zdjęcia z inauguracji X sesji MRMK - link: AKTUALNOŚCI
 

04.03.2012
- dodano komunikat o wprowadzeniu przez Prezydenta RP żałoby narodowej - link: STRONA GŁÓWNA
 

29.02.2012
- dodano zdjęcia z happeningu "MAM HAKA NA RAKA" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

28.02.2012
- dodano zdjęcia z konkursu języka angielskiego "SPELLING BEE" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

26.02.2012
- dodano szczegółowe zasady rekrutacji 2012/2013 do naszej szkoły - link: REKRUTACJA
 

25.02.2012
- dodano zarządzenie ZKO o przyjmowaniu uczniów na rok szkolny 2012/2013 - link: REKRUTACJA
 

23.02.2012
- dodano informację o programie „Zarządzanie firmą” - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o „12 Olimpiadzie wiedzy o regionie i przedsiębiorczości” - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o konkursie „Edukator” - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o Targach Pracy organizowanych przez OHP - link: AKTUALNOŚCI
 

09.02.2012
- dodano galerię zdjęć z pokazu ratownictwa wodnego w warunkach zimowych - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

08.02.2012
- dodano dział "Ciekawe galerie zdjęć" i galerię "Mielno w lutym 2012" - link: NASZE PRACE
 

06.02.2012
- zamieszczono nowy, poprawiony plan lekcji - link: STRONA GŁÓWNA
- dodano plik z nowymi godzinami pracy Pedagoga Szkoły - link: PEDAGOG SZKOLNY
- dodano linki do klasowych stron internetowych - link: STRONY KLASOWE
- dodano galerię ponad 450 archiwalnych zdjęć z Kroniki Szkoły - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

04.02.2012
- dodano informację z portalu www.mmkoszalin.eu o dniu hakowicza - link: OSIĄGNIĘCIA
- w związku z zatwierdzeniem "szczęśliwego numerka" przez SU, zmieniono wygląd strony startowej
 

30.01.2012
- zamieszczono komunikat o odwołaniu dnia otwartego (1.02.) i nowy plan lekcji - link: STRONA GŁÓWNA
- dodano podziękowania za udział w 8. Festiwalu Filmowym "Integracja Ty i Ja" - link: OSIĄGNIĘCIA
 

26.01.2012
- dodano "szczęśliwy numerek" (test); autor: Jędrzej Wasielewski z klasy 4 TIA - link: STRONA GŁÓWNA
 

13.01.2012
- zamieszczono oficjalne wyniki wyborów do MRMK - link: STRONA GŁÓWNA i AKTUALNOŚCI
 

12.01.2012
- dodano galerię zdjęć "Matura próbna OKE" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

11.01.2012
- dodano galerię zdjęć "Góra Grosza" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

05.01.2012
- dodano galerię zdjęć z Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- zamieszczono szkolne wyniki wyborów do MRMK - link: STRONA GŁÓWNA i AKTUALNOŚCI
 

28.12.2011
- dodano informacje o projekcie "Tydzień Dla Oszczędzania 2011" - link: OSIĄGNIĘCIA
 

23.12.2011
- dodano zdjęcia ze składania życzeń świątecznych przez SU ZS Nr 9 - link: AKTUALNOŚCI
- dodano dwie galerie zdjęć z Jasełek i Wigilii Klasowych - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

21.12.2011
- dodano zdjęcia z Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

19.12.2011
- dodano zdjęcia z konkursu na najlepiej zaśpiewaną kolędę - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

13.12.2011
- dodano zdjęcia ze spotkań profilaktycznych - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

12.12.2011
- dodano zdjęcia ze spotkania z historykiem IPN - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

08.12.2011
- dodano zdjęcia z lekcji, z wykorzystaniem tablicy multimedialnej - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

05.12.2011
- dodano informację o wyborach do MRMK - link: STRONA GŁÓWNA i AKTUALNOŚCI
 

01.12.2011
- dodano informację o nagrodach Premiera dla naszych uczniów - link: Z ŻYCIA SZKOŁY i AKTUALNOŚCI
 

29.11.2011
- dodano informację o ślubowaniu klasy 1 ZSZ - link: AKTUALNOŚCI
- dodano informację o konkursie programistycznym - link: STRONA GŁÓWNA i AKTUALNOŚCI
 

28.11.2011
- dodano galerię zdjęć ze ślubowania i otrzęsin klas pierwszych - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

22.11.2011
- dodano galerię zdjęć z próbnego egzaminu maturalnego - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

15.11.2011
- dodano galerię zdjęć z Akademii, z okazji Dnia Niepodległości - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano informację i galerię zdjęć z Turnieju w piłce ręcznej chłopców - link: AKTUALNOŚCI
 

01.11.2011
- dodano informację i zdjęcia z wycieczki do Łaz klasy 1 TIB - link: AKTUALNOŚCI
 

31.10.2011
- dodano zdjęcia z konkursu OXFORD Plus - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano kolejne zdjęcia z wyborów do Prezydium SU 2011/2012 - link: AKTUALNOŚCI
 

30.10.2011
- dodano zdjęcia i relację z wyborów do Prezydium SU 2011/2012 - link: AKTUALNOŚCI
 

28.10.2011
- zamieszczono wyniki wyborów i skład Prezydium SU 2011/2012 - link: STRONA GŁÓWNA
 

25.10.2011
- dodano informację i galerię zdjęć z wycieczki klasy 3 TIA do Torunia - link: AKTUALNOŚCI
 

24.10.2011
- dodano komunikaty o konkursach OXFORD Plus z języków obcych - link: STRONA GŁÓWNA
 

23.10.2011
- aktualizacja Szkolnego Zestawu Podręczników - link: SPIS PODRĘCZNIKÓW
- aktualizacja Szkolnego Zestawu Programów Nauczania - link: DOKUMENTY SZKOŁY
 

19.10.2011
- dodano regulamin MKGK 2012 dla szkół ponadgimnazjalnych - link: STRONA GŁÓWNA
 

18.10.2011
- zamieszczono komunikat KBP promujący akcję Żywa Biblioteka 2013 - link: AKTUALNOŚCI
- dodano dział VIDEO ZS NR 9 i pierwszy film "Klasa 3 TIB na Festiwalu Nauki PK" - link: VIDEO ZS NR 9
 

17.10.2011
- zamieszczono kalendarz wyborczy wyborów do Prezydium SU 2011/2012 - link: STRONA GŁÓWNA
 

12.10.2011
- dodano informację z galerią zdjęć o ognisku klasy 1A - link: AKTUALNOŚCI
 

10.10.2011
- aktualizacja planu lekcji - link: STRONA GŁÓWNA
 

06.10.2011
- dodano, wraz z ogłoszeniem nowy plan lekcji, obowiązujący od 10.10.2011 - link: STRONA GŁÓWNA
 

05.10.2011
- usunięto ogłoszenia o Rekinach Przedsiębiorczości i ThinkQuest Competition - link: STRONA GŁÓWNA
 

04.10.2011
- dodano prezentację o formie egzaminu z języka obcego od 2012 roku - link: EGZAMIN MATURALNY
- dodano link do komunikatu CKE o terminie egzaminu maturalnego - link: EGZAMIN MATURALNY
- dodano link do komunikatu CKE o terminie egzaminu zawodowego - link: EGZAMIN ZAWODOWY
- dodano link do komunikatu CKE o egzaminie z informatyki w 2012 roku - link: EGZAMIN MATURALNY
- dodano link CKE o olimpiadach zwalniających z egzaminu maturalnego - link: EGZAMIN MATURALNY
- dodano link CKE o olimpiadach zwalniających z egzaminu zawodowego - link: EGZAMIN ZAWODOWY
 

03.10.2011
- aktualizacja godzin pracy Pedagoga Szkoły - link: PEDAGOG SZKOLNY
 

02.10.2011
- dodano i zaktualizowano linki do procedur maturalnych CKE 2011/2012 - link: EGZAMIN MATURALNY
 

26.09.2011
- dodano zdjęcia o zapoznaniu maturzystów i Rodziców z regulaminem matur - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano tematy maturalne z języka polskiego - link: EGZAMIN MATURALNY
 

23.09.2011
- dodano link do serwisu Samorządu Uczniowskiego ZS Nr 9 - link: STRONA GŁÓWNA
- dodano link do serwisu klasy TIC-2010 - link: STRONA GŁÓWNA
- zmieniono plan lekcji dla klas 1 TIA i 2 TIC - link: STRONA GŁÓWNA
 

22.09.2011
- zamieszczono informację o nowym planie lekcji - link: STRONA GŁÓWNA
- dodano galerię zdjęć z XI Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
- dodano informację i galerię zdjęć zrobionych przez uczniów z ww. imprezy - link: AKTUALNOŚCI
 

19.09.2011
- ogłoszenie i informacja o REKINACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - link: STRONA GŁÓWNA i AKTUALNOŚCI
 

18.09.2011
- dodano informację z galerią zdjęć o kiermaszu używanych podręczników - link: AKTUALNOŚCI
- dodano godziny pracy pedagoga szkolnego - link: PEDAGOG SZKOLNY
 

15.09.2011
- dodano galerię zdjęć "Delegacja niemiecka w szkole" - link: Z ŻYCIA SZKOŁY
 

14.09.2011
- ogłoszenie i informacja o konkursie ThinkQuest Competition - link: STRONA GŁÓWNA i AKTUALNOŚCI
 

13.09.2011
- informacja z galerią zdjęć o wystawie pt. „Oczy i uszy bezpieki” - link: AKTUALNOŚCI
 

09.09.2011
- aktualizacja planu zajęć - link: STRONA GŁÓWNA
 

06.09.2011
- ogłoszenie z informacją o kiermaszu podręczników - link: STRONA GŁÓWNA
 

01.09.2011
- plan zajęć, aktualny do dnia 09.09.2011 włącznie - link: STRONA GŁÓWNA
- galeria zdjęć i informacja o rozpoczęciu roku szkolnego - link: Z ŻYCIA SZKOŁY i AKTUALNOŚCI
- aktualizacja archiwum, dodano rok szkolny 2010/2011 - link: ARCHIWUM