ARCHIWUM

 

 

AKTUALNOŚCI - ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Wycieczka integracyjna

 

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbyła się wycieczka integracyjna klas: 1 TIA, 1 TIB, 1 TIC oraz klasy 3 TE Koszalińską Koleją Wąskotorową do Rosnowa. Jednocześnie w ramach edukacji ekologicznej istniała możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej regionu. W trakcie wycieczki odwiedziliśmy wraz z przewodnikiem, Andrzejem Kisiel, oczyszczalnię ścieków w Boninie oraz park dworski rodziny von Bonin. Zapoznaliśmy się z historią zamku, który należał do właścicieli majątku ziemskiego. W Rosnowie zaczęliśmy pobyt od wspólnego pieczenia kiełbasek na ognisku.

 

Uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach sportowych oraz zabawach integracyjnych. Na zakończenie przeprowadzony został konkurs związany z promocją naszej szkoły oraz kolei wąskotorowej. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1 TIC, II miejsce przypadło 1 TIB natomiast III miejsce uzyskała klasa 1 TIA. O wynikach zdecydowała klasa 3 TE.

 

 

Wróciliśmy do Koszalina o godzinie 15.30 zmęczeni lecz zadowoleni. W trakcie wycieczki padły kolejne propozycje ze strony uczniów dotyczące wspólnych wyjazdów. W ramach współpracy z Towarzystwem Kolei Wąskotorowej zaplanowany jest we wrześniu konkurs wiedzy ekologicznej.

 

Opiekunowie wycieczki: Jowita Malecka, Anetta Wilk, Alicja Żyburtowicz-Zelig, Dariusz Kamiński oraz Krzysztof Drobinski. Dodatkowo towarzyszył nam Pan Kamil Bartkiewicz, organizator wycieczek TKKW.

 

zobacz galerię zdjęć z wycieczki integracyjnej

 

Konferencja pt. "Fundusze europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy"

 

21 czerwca 2017 roku przedstawiciele Grona Pedagogicznego ZS nr 9 oraz Uczniowie klas III Technikum Elektronicznego uczestniczyli w Konferencji połączonej z targami pt. "Fundusze europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy", która odbyła się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

 

 

W czasie konferencji zostały przedstawione m.in. zagadnienia dotyczące inicjatywy JEREMIE, instrumentów i możliwości finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych, wsparcie osób młodych ze środków EFS realizowanych przez OHP, aktywizację osób młodych pozostających bez pracy, oraz przykłady dobrych praktyk projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło efekty wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na terenie kraju, natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie stan wdrażania EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Osi I PO WER na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

opracowanie i autor zdjęć: doradca zawodowy

 

14 czerwca 2017 r. odbyło się wyjście na nowy Główny Punkt Zasilania przy ulicy Morskiej w Koszalinie.

 

Opiekunem był Pan Paweł Pietkiewicz. Oprowadzali pracownicy Energii Operator. Po wizycie nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych członków naszej Szkoły do Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wręczenie powiadomień przez Pana Zenona Lenkiewicza - Prezesa Oddziału Koszalińskiego SEP-u.

 

W ten sposób powstało KOŁO NR 5 SEP składające się z uczniów "Koszalińskiego Elektronika".

Szefem Koła został Pan Paweł Pietkiewicz.

 

zobacz galerię zdjęć z opisywanych wydarzeń

 

Firma Doris Spa z Kołobrzegu, która współpracuje z Zespołem Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie na mocy porozumienia podpisanego w maju 2016 roku, zorganizowała dla uczniów "Koszalińskiego Elektronika" konkurs na zaprojektowanie wizytówki.

 

Konkurs trwał od 12 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku. Wzięło w nim udział wielu uczniów naszej szkoły. Organizator przewidział cenne nagrody rzeczowe dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca. Oto nazwiska zwycięzców:

•  I miejsce - Obst Krzysztof z klasy 3 TIB
•  II miejsce - Pawlikowska Konstancja z klasy 3 TOR
•  III miejsce - Maligłówka Patryk z klasy 3 TOR

Nagrody za trzy pierwsze miejsca zostaną wręczone przez przedstawiciela firmy Doris Spa z Kołobrzegu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 dnia 23 czerwca 2017 r. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wzięcie udziału w konkursie i za zaangażowanie w wykonanie prac. Poniżej prezentujemy najlepsze prace:

 

I miejsce - Obst Krzysztof z klasy 3 TIB

 

II miejsce - Pawlikowska Konstancja z klasy 3 TOR

 

III miejsce - Maligłówka Patryk z klasy 3 TOR

 

Dotychczasowa współpraca „Elektronika” i Doris Spa układa się znakomicie. Doris Spa było obecne w tym roku szkolnym w organizowanym w szkole "Tygodniu Przedsiębiorczości", uczestniczyło w programie "Otwarta firma", prowadząc warsztaty dla klas technikum organizacji reklamy, a także brało aktywny udział w organizowanym w szkole "Dniu przedsiębiorczości", dzieląc się swoją praktyczną wiedzą z zakresu reklamy. Doris Spa wspiera także działalność szkolnej gazetki "Z prądem". Dzięki Doris Spa czytelnicy naszej gazetki mogą cieszyć się kolorową treścią artykułów zamieszczanych w jej wnętrzu.

Szkolny koordynator konkursu - Barbara Drzewiecka

 

Kongres Edukacyjny – Police 2017

 

W dniach 6-8 czerwca 2017 roku Zespół Szkół nr 9 z Koszalina wziął udział w Kongresie Edukacyjnym "Wspólna Strategia Edukacyjna Szansą Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy" połączonym z giełdą kooperacyjną i prezentacją Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i w Niemczech. Kongres realizowany jest we współpracy z Powiatem Polickim oraz Powiatem Vorpommern-Greifswald kongres stanowi jedno z kluczowych działań Komitetu Edukacji Zawodowej Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

 

Imprezie patronują: Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Starosta Powiatu Polickiego Pan Andrzej Bednarek oraz Starosta Powiatu Vorpommern-Greifswald Pani Barbara Syrbe. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor ZS nr 9 w Koszalinie Joanna Rydzewska oraz Doradca Zawodowy ZS nr 9 Ewa Kolanowska.

Podczas Kongresu odbywały się panele dyskusyjne i konferencje poświęcone współpracy i partnerstwu polsko-niemieckiemu oraz strategiom rozwoju szkolnictwa zawodowego. Konferencje dały szansę organizowania tzw. "dobrych praktyk", prowadzących do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji partnerskich. Trwająca podczas Kongresu Giełda Szkolnictwa Zawodowego stała się świetną okazją do promowania naszej szkoły nie tylko na terenie Koszalina i okolic, lecz także w całym kraju, bowiem uczestnicy Giełdy reprezentowali różne regiony Polski i przygraniczne tereny Niemiec. Organizatorzy zadbali o dobre samopoczucie uczestników Kongresu i wystawców, zapraszając do udziału w uroczystych kolacjach oraz zapewniając duchową ucztę podczas koncertu w szczecińskiej filharmonii.

 

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

opracowanie i autor zdjęć: Ewa Kolanowska

 

"Jak nie czytam, jak czytam"

 

1 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 na Placu Polonii 1 w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Jak nie czytam, jak czytam" uczniowie koszalińskiego "Elektronika" wraz z nauczycielami oraz pracownikami Koszalińskiej Biblioteki Publicznej pojawili się z książkami.

 

 

Celem akcji jest bicie rekordu w czytaniu w jednym momencie, który w zeszłym roku wyniósł 422 608 czytających w całej Polsce. Jednak nie to jest najważniejsze. Wczoraj 265 wspólnie osób czytało – każdy to na co miał ochotę. Pokazaliśmy wszystkim, że czytanie jest modne, a książki są nadal popularne wśród młodzieży i nie tylko.

 

Mieliśmy także okazję do wymienienia się książkami, które przyszykowali dla nas bibliotekarze z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w ramach bookcrossingu. W szkole zostały ogłoszone dwa konkursy – literacki oraz fotograficzny pt. "Jak nie czytam, jak czytam". Ich wyniki ogłosimy 9 czerwca br.

 

zobacz galerię zdjęć z Akcji - fot. Krzysztof Sokołów


Szkolni organizatorzy: Magdalena Bruzda i Anna Nowak

 

Kolejne porozumienie o współpracy podpisane!

 

29 maja 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Koszalin, reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie mgr Joanną Rydzewską, a Politechniką Koszalińską reprezentowaną przez Prorektora ds. studenckich prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasza Królikowskiego.

Zespół Szkół nr 9 podpisał porozumienie z Wydziałem Mechanicznym, Wydziałem Elektroniki i Informatyki oraz Wydziałem Technologii i Edukacji. Przedmiotem porozumień jest rozwinięcie współpracy uczelni ze Szkołą oraz stworzenie uczniom możliwości systematycznego kontaktu ze światem akademickim, przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższych, ułatwienie dokonania wyboru ścieżki akademickiej.

W ramach zawartych porozumień o współpracy możliwe będzie realizowanie wspólnych przedsięwzięć, które ułatwią absolwentom poszerzanie wiedzy oraz kontynuowanie dalszej nauki, np.:
• współudział w tworzeniu programów nauczania z wybranych przedmiotów,
• organizacja Dni Otwartych Uczelni i prezentacji osiągnięć naukowych Politechniki Koszalińskiej,
• organizacja wykładów tematycznych, pokazów, ćwiczeń przez nauczycieli akademickich Politechniki Koszalińskiej na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły,
• realizacja wspólnych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży szkolnej mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji (np. olimpiady, konkursy, współpraca z kołami naukowymi itp.).

 

Dzięki współpracy z uczelnią uczniowie będą mogli lepiej przygotować się do matury i świadomiej podjąć decyzję o przyszłym kierunku studiów.

 

autor zdjęć: Krzysztof Sokołów   |   opracowanie informacji: doradca zawodowy

 

zobacz galerię zdjęć z Wydarzenia

 

Festiwal poezji i piosenki angielskiej "LIPS"

 

26 maja 2017 roku uczniowie naszej Szkoły: Anna Pawlukiewicz kl. I TIB, Maciej Wieszczycki kl. I TIB, Paulina Trąbka kl. II TOR, Marianna Konarzewska kl. II TOR oraz nasz absolwent Michał Postek, który wystąpił w roli akompaniatora, wzięli udział w Festiwalu poezji i piosenki angielskiej "LIPS" organizowanym corocznie przez II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie.

 

Marianna Konarzewska zajęła III miejsce w kategorii muzyczna ilustracja. GRATULUJEMY!

 

zobacz galerię zdjęć z Festiwalu

 

opracowanie tekstu i zdjęcia: Małgorzata Palczewska-Marcjanik

 

Konkurs historyczny "Zmagania Wojenne Żołnierza Polskiego na Pomorzu Zachodnim w Czasie II Wojny Światowej"

 

Piotr Adamiak został laureatem konkursu historycznego Zmagania Wojenne Żołnierza Polskiego na Pomorzu Zachodnim w Czasie II Wojny Światowej.

 

 

Konkurs organizowało Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w dniu 23 maja 2017 roku, w obecności Kuratora i Wicewojewody szczecińskiego.

 

 

Opiekunem Piotra podczas konkursu był Pan Wojciech Urbański.

 

Debata o istocie samorządności

 

18 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły: Natalia Urbaniak, Tomasz Piskorowski i Jakub Pusz (zaangażowani na co dzień w działalność Młodzieżowej Rady Miasta), wzięli udział w debacie pod nazwą "Rola młodzieży w samorządach".

 

 

Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie. Uczestnicy najpierw wysłuchali prezentacji pt. "Struktura samorządów i istota samorządności" przedstawionej przez Milenę Gliszczyńską z Zespołu Szkół nr 8, a następnie pracowali w grupach, wymyślając hasła związane z samorządnością. Młodzież mogła zadać, przygotowane wcześniej, pytania do przedstawiciela Samorządu miasta Koszalina.

 

Wydarzenie zakończyło się wspólnym sadzeniem dębu na terenie ZS nr 8, któremu nadano imię "Samodąb", na pamiątkę tegorocznej debaty.

 

tekst: Natalia Urbaniak, klasa 3 TOR; fot. Tomasz Piskorowski, klasa 3 TIB

 

Spotkanie z przedstawicielami firmy Mikroserwis

 

26 maja 2017 roku w "Elektroniku" odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Mikroserwis z Koszalina. Firma świadczy kompleksowe usługi informatyczne w zakresie zarządzanie infrastrukturą informatyczną, audyty informatyczne, politykę bezpieczeństwa dla biznesu, administracji i samorządu.

 

Celem spotkania były rozmowy dotyczące podpisania umowy o współpracy firmy ze szkołą.

Nasi goście pan Robert Bodendorf i pan Jakub Talewski zapoznali się z bazą dydaktyczną w salach informatycznych oraz obserwowali zajęcia z przedmiotów zawodowych w klasie III i II Technikum Informatycznego.

 

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

opracowanie i zdjęcia: doradca zawodowy

 

XIV edycja programu Dzień Przedsiębiorczości

 

Dnia 26 kwietnia 2017 roku odbyła się w naszej szkole czternasta edycja programu Dzień Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie mogli uczestniczyć w kilkugodzinnych praktykach zawodowych w wybranych przedsiębiorstwach.

 

Organizując Dzień Przedsiębiorczości, szkoła stwarza uczniom warunki do podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, zweryfikowania wyobrażeń o danym zawodzie oraz stanowisku pracy, zrozumienia związku pomiędzy wykształceniem i karierą zawodową, bezpośredniego poznania wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach, większego zainteresowania się nauką i samokształceniem.

 

W programie wzięło udział 70 uczniów naszej szkoły, którzy uczestniczyli w praktykach w 16 zakładach pracy. Uczniowie Elektronika gościli w firmach: Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., Agencja Reklamowa REPRO sp.c., Auto-Serwis Jerzy Hawraniak, Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. - Park Wodny Koszalin, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, D.R-U-T „Gawron”, Orzech Meble Mateusz Orzechowski, Laboratorium Komputerowe F7, Primus Sp. z o.o., „NordGlass” sp. z o.o., JMP Media House Sp. z o.o., Firma Handlowo-Usługowa Jacek Sadowski, Kancelaria Notarialna Wojciech Laskowski, PPHU „IGO-MAR” Igor Niewinowski, Sklep Spożywczy Piotr Połogniuk, P.H. „Dragon”.

 

autor tekstu: Barbara Drzewiecka

 

PIŁKARSKIE POŻEGNANIE Z KLASĄ 4 TIB "KOSZALIŃSKIEGO ELEKTRONIKA"

 

W poniedziałek, 3 kwietnia 2017 roku gdy jeszcze było ciemno i zimno, na Orliku stawiły się dwie drużyny, które wielokrotnie ze sobą sparowały.

 

Historyczne potyczki miały miejsce na hali jak i na Orlikach. Zawsze były to mecze bardzo zacięte. Wygrywali raz jedni, raz drudzy. Uczniom 4 tib zawsze towarzyszył wychowawca Pan Michał Stepuk, często grał w składzie swojej klasy.

 

Ostatni mecz w tym składzie przebiegał podobnie jak poprzednie, nikt nie odpuszczał i nie odstawiał nogi. Wynik pokazał, że cztery wspólne lata dały dobry efekt. 4 tib odniosła w pełni zasłużone zwycięstwo 21:14.

 

więcej informacji oraz zdjęcia ze spotkania: KKKS.PL

 

autor tekstu i zdjęć - Ks. Mariusz Ambroziewicz

 

II wewnątrzszkolny konkurs programistyczny "Najlepszy w kodowaniu"

 

W dniu 19 maja 2017 roku odbył się już po raz drugi wewnątrzszkolny konkurs programistyczny "Najlepszy w kodowaniu" o Puchar Prezesa firmy Transition Technologies S.A. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów programowaniem. Konkurs stał się również zwieńczeniem dotychczasowej współpracy szkoły z firmą Transition Technologies S.A. i planów na następny rok. Do konkursu zgłosiło się 21 uczestników, którzy zmagali się w pierwszej części konkursu z testem składającym się z 30 pytań z zakresu programowania. Druga część zaś polegała na wykonaniu trzech zadań praktycznych - napisanie kodu programu.

 

W ogólnej klasyfikacji I miejsce i Puchar Prezesa firmy Transition Technologies S.A. oraz miesięczny staż w firmie zajął uczeń Mateusz Łapczuk z klasy 3tia. Kolejno drugie miejsce – Rafał Behrendt z 3tia zaś trzecie miejsce Krzysztof Osman z klasy 3tib.

 

Serdecznie GRATULUJEMY zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w "kodowaniu".

 

A wszystkim uczestnikom DZIĘKUJEMY za tak liczne zainteresowanie i udział w II edycji konkursu "Najlepszy w kodowaniu".

 

zobacz galerię zdjęć z Konkursu - fot. Krzysztof Sokołów

 

autor tekstu - Beata Reterska

 

Zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez pracownika firmy TOTAL WIND z Koszalina.

 

16 maja 2017 roku w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, po raz drugi odbyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez pracownika firmy TOTAL WIND z Koszalina.

Uczniowie z klas zawodowych kształcący się na kierunku monter elektronik poszerzyli swoją wiedzę o budowę poszczególnych elementów turbiny wiatrowej oraz jakie narzędzia używane są podczas montażu turbin np. zaciskarka hydrauliczna i klucze dynamometryczne i wiele innych elektrycznych narzędzi ręcznych z certyfikatem.

Elementy turbin wiatrowych są instalowane zgodnie z przepisami i normami bezpieczeństwa i higieny pracy, a technicy są wyposażeni w najlepszy sprzęt ochrony osobistej.

opracowanie i zdjęcia – doradca zawodowy

 

18 maja 2017 roku "Koszaliński Elektronik" opanowali nasi przyszli uczniowie :)

 

23 uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 13 uczestniczyło w warsztatach Zielonej Energii. Uczyli się jak wykorzystać wiatr i słońce do produkcji energii oraz jak rozszczepić wodę tworząc z niej tlen i wodór.
Dzieciaki opanowały sekrety tworzenia Zielonej Energii budując farmy wiatrowe i słoneczne, udało im się również wyprodukować wodór potrzebny do uruchomienia samochodu!

 

Gratulujemy wszystkim wiedzy i pomysłowości oraz błyskawicznego opanowania podstaw elektroniki i zapraszamy do nas ponownie za 6 lat!

 

zobacz galerię zdjęć z Warsztatów - fot. Krzysztof Sokołów

 

10 maja 2017 roku odbyła się wycieczka zawodoznawcza klasy 3 A do zakładu RGB Technology w Tymieniu.

 

Firma jest polskim producentem wyświetlaczy LED, którego produkcja ukierunkowana jest na Telebimy - Tablice LED - Wyświetlacze tekstowe - Wyświetlacze graficzno-tekstowe - Zegary i termometry - Krzyże Apteczne - Wyświetlacze dla przemysłu - Pylony - Tablice wyników.

Nasi uczniowie zapoznali się z linia produkcyjną oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Firma RGB Technology jest zakładem rozwijającym się, otwartym na innowacje i kreatywność w pracy, chętnie zatrudnia młodych elektroników z pasją na staże i praktyki.

zobacz galerię zdjęć z wycieczki

autor tekstu i zdjęć: doradca zawodowy

 

25 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w dniach otwartych firmy Kronospan w Szczecinku.

 

Podczas dni otwartych uczniowie zwiedzili firmę "od kuchni": park maszynowy, linię produkcyjną oraz zapoznali się z nowoczesną technologią fabryki płyt drewnopochodnych oraz recyklingiem odpadów.

W Szczecinku został otwarty zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej kształcący studentów na kierunku automatyka i robotyka oraz budowa i eksploatacja maszyn. Firma Kronospan co roku przyjmuje absolwentów i studentów na staże i praktyki w okresie wakacji.

zobacz galerię zdjęć z wycieczki

autor tekstu i zdjęć: Ewa Kolanowska

 

Konkurs Wiedzy o Reklamie

 

23 stycznia 2017 roku w Elektroniku został przeprowadzony przez Panią Barbarę Drzewiecką szkolny konkurs Wiedzy o Reklamie organizowany w ramach Turnieju Reklamy. Konkurs był jednym z etapów Turnieju Reklamy (pozostałe etapy polegają na wykonaniu plakatu, prezentacji i filmu). Kolejne etapy Turnieju Reklamy realizowane są przez poszczególnych członków Komisji Przedmiotów Ekonomicznych.

W konkursie Wiedzy o Reklamie wzięło udział aż 71 uczniów naszej szkoły.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!

autor tekstu i zdjęć: Barbara Drzewiecka

 

Spotkanie z firmą Doris Spa z Kołobrzegu

 

Dnia 24 kwietnia 2017 roku w ramach Dnia Przedsiębiorczości organizowanego w naszej szkole odbyła się prelekcja nt. narzędzi marketingowych wykorzystywanych w firmie funkcjonującej w sektorze turystycznym.

Zajęcia poprowadził Pan Michał Igliński pracownik Doris Spa w Kołobrzegu - firmy współpracującej z naszą szkołą na mocy porozumienia podpisanego w roku szkolnym 2015/2016. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1 TOR, którzy z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa praktyka biznesu i zadawali liczne pytania.

zobacz galerię zdjęć ze spotkania

autor tekstu i zdjęć: Barbara Drzewiecka

 

W dniach 19-21 kwietnia uczniowie klas II TE i II TIB uczestniczyli w autokarowej wycieczce do Warszawy.

 

W trakcie wizyty w stolicy zwiedziliśmy Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego i Zamek Królewski. Pospacerowaliśmy po Starym Mieście, Krakowskim Przedmieściu i Parku Łazienkowskim. Na zakończenie zobaczyliśmy panoramę Warszawy z Pałacu Kultury i Nauki oraz zobaczyliśmy zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po długiej podróży w znakomitych humorach wróciliśmy do domów.

zobacz galerię zdjęć z wycieczki - fot. uczestnicy

 

10 kwietnia 2017 roku odbyła się wycieczka zawodoznawcza klasy III Technik Elektryk do Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żydowie.

 

Organizatorem był Pan Paweł Pietkiewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych.

Podczas wizytacji w elektrowni oprócz prelekcji którą przeprowadził Pan Rafał, jeden z pracowników Elektrowni Szczytowo-Pompowej uczniowie zobaczyli rurociągi zrzutu wody, turbinę Francisa, zespół generatora oraz szafę sterowniczą do sterowania elektrownią. W elektrowni również zobaczyli automatykę zabezpieczającą elektrownię w przypadku awarii lub odcięcia od sieci elektroenergetycznej kraju.

Po wizytacji w elektrowni uczniowie III TE zobaczyli górną zasuwę z kanału energetycznego górnego zbiornika, a także piękny widok na krajobraz okolicy. Na końcu wycieczka zobaczyła budowę największej stacji rozdzielczej na Pomorzu Środkowym Kierzkowo-Żydowo.

autor tekstu i zdjęć: Paweł Pietkiewicz

zobacz zdjęcia z wycieczki zawodoznawczej do Żydowa

 

6 kwietnia 2017 roku odbyła się wycieczka zawodoznawcza klasy III Technik Elektryk do Elektrowni Wodnej w Jamnie.

 

Organizatorem był Pan Paweł Pietkiewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych.

Podczas wizytacji w elektrowni oprócz prelekcji którą przeprowadził Pan Jan Nowicki (właściciel elektrowni) uczniowie zobaczyli małą zaporę wodną, turbinę Francisa, zespół generatora oraz szafę sterowniczą do sterowania elektrownią. Zostało również zaprezentowane jak zachodzi regulacja spiętrzenia wody podczas różnego poziomu wody w rzece Dzierżęcinka. Również właściciel elektrowni zaprezentował zjawisko rozpędzania się zespołu generatora w przypadku braku połączenia z siecią elektroenergetyczną kraju (brak obciążenia generatora).

autor tekstu i zdjęć: Paweł Pietkiewicz

zobacz zdjęcia z wycieczki zawodoznawczej do Jamna

 

19 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie dla uczniów klas I i II z adwokatem Marcinem Cubertem w ramach realizacji programu edukacyjnego "Edukacja prawna".

 

Celem spotkań jest zwiększanie świadomości prawnej uczniów. W trakcie prelekcji uczniowie poznawali:
• zawody prawnicze,
• strukturę, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
• konsekwencje prawne naruszenia praw i godności osobistej,
• odpowiedzialność prawną nieletnich oraz pełnoletnich obywateli,
• istotę bezpieczeństwa w Internecie, przestępstwa internetowe, pojęcie cyberprzemocy.

Edukacja prawna młodzieży zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu, jest także działaniem profilaktycznym szkoły. Na program "Edukacji prawnej" składać się będą kolejne spotkania z osobami związanymi zawodowo z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, a także wyjścia na rozprawy sądowe.

Koordynatorem projektu jest Pani Magdalena Bruzda.

zobacz zdjęcia ze spotkania z adwokatem - fot. Krzysztof Sokołów

 

12 kwietnia 2017 roku klasa 2 TIA wraz z wychowawcą spędziła mile czas we FLY PARK Koszalin.

 

Zabawa na trampolinach była nagrodą za zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie na stworzenie najdłuższego łańcucha słów rozpoczynającego się od wyrazów: DNI JĘZYKA OJCZYSTEGO w ramach Tygodnia Języka Polskiego, który odbywał się w naszej szkole w dniach 6-9 lutego 2017 roku.

zobacz zdjęcia 2 TIA we FLY PARK Koszalin - fot. uczestnicy


 

5 kwietnia 2017 roku po raz pierwszy odbyły się Targi Zawodoznawcze, których organizatorem było Gimnazjum w Mielnie.

 

Targi odbyły się w hali sportowej w Mielnie, na której zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne zawodowe. Celem targów było przybliżenie poszczególnych zawodów, co pozwoli uczniom gimnazjum na bardziej świadomy stosunek do własnej edukacji, a rodziców wesprze w kierowaniu możliwościami swoich dzieci.

Uczniowie naszej szkoły wraz z doradcą zawodowym przedstawili ofertę edukacyjną i przybliżyli wiedzę o zawodach w jakich kształci "Elektronik".opracowanie i zdjęcia – doradca zawodowy

 

W dniu 4 kwietnia 2017 roku odbyła się Giełda Zawodoznawcza w Sianowie.

 

Na sali gimnastycznej promowało się wiele szkół ponadgimnazjalnych. My też tam byliśmy. Uczniowie naszej szkoły wraz z doradcą zawodowym zaprezentowali gimnazjalistom wszystkie kierunki kształcenia w „Elektroniku” oraz odpowiadali na różne pytania.opracowanie i zdjęcia – doradca zawodowy

 

ZBIERALI PIENIĄDZE – ROZDAWALI ŻONKILE

 

W dniu 9 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej Szkoły przyłączyli się do akcji "Pola Nadziei". To coroczna kampania szerzenia idei hospicyjnej oraz zbierania pieniędzy na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej ciężko chorych oraz ich rodzin.Symbolem Nadziei są żonkile, które przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiele osób pomogło podopiecznym koszalińskiego hospicjum. Świadczyły o tym zapełnione pieniędzmi puszki.

Jestem dumna, że mamy w Szkole młodzież wrażliwą rozumiejącą sens pomocy potrzebującym.

Anna Nowak – nauczyciel bibliotekarz
szkolny koordynator akcji "Pola Nadziei"

 

O naszym konkursie grafiki komputerowej i finalistach OOIiW w gazecie "MIASTO"

 

 

Wykłady przeprowadzone przez pracowników firmy Intel z Gdańska.

 

W dniu 6 kwietnia 2017 roku klasy 3tia i 3tib uczestniczyły w dwóch wykładach przeprowadzonych przez pracowników firmy Intel z Gdańska. Wykłady odbyły się na zaproszenie TechKlubu na Politechnice Koszalińskiej. Na spotkaniu młodzież dowiedziała się m.in. o strukturze firmy Intel z Gdańska, procedurach rekrutacji, urządzeniach inteligentnych oraz o nowych rozwiązaniach technicznych, nad którymi pracuje obecnie firma Intel.

Między wykładami uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dwóch konkursach. Pierwszy polegał na wskazaniu poprawnej odpowiedzi na zadane przez prelegenta pytania dotyczące treści przedstawionych wcześniej w wykładach. Drugi zaś - test składający się z 21 pytań w zakresie programowania i architektury komputera.

Wśród nagrodzonych okazał się uczeń klasy 3tia Dominik Chmielewski - Gratulujemy!

zobacz zdjęcia z wykładów - fot. organizatorzy

 

autor tekstu - Beata Reterska

 

Współpraca naszej Szkoły z firmą Transition Technologies

 

W ramach współpracy z firmą Transition Technologies od września 2016 roku cyklicznie odbywają się zajęciach z programowania w Javie. Zajęcia prowadzone są przez pracownika firmy TT pana Mateusza Wojsę, a uczestnikami zajęć są uczniowie klasy 3tia – objętej statusem klasy patronackiej.

zobacz galerię zdjęć z zajęć - fot. organizatorzy

 

autor tekstu - Beata Reterska

 

II Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej

 

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina, a także Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie 7 kwietnia 2017 roku odbył się II Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem KOSZALIN MIASTEM EUROPEJSKIM o puchar Dyrektora "KOSZALIŃSKIEGO ELEKTRONIKA".
 


I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajął Kewin Jankowski z Gimnazjum w Człopie, a I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajął Damian Sobierajski z klasy 3 TOR naszej Szkoły.

Naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością: Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie Pan Krzysztof Stobiecki, Prezes koszalińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Małgorzata Chyła oraz Redaktorzy: Telewizji Kablowej Koszalin "MAX", gazety "Miasto", Telewizji "GAWEX" oraz wielu innych lokalnych mediów.

UWAGA! MIEJSCA OD 1 DO 5 ZOSTAŁY NAGRODZONE "DODATKOWYMI PUNKTAMI REKRUTACYJNYMI". Punkty ważne są do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z dokumentem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Imprezę jak co roku przygotowali i poprowadzili nauczyciele zawodowych przedmiotów informatycznych Rafał Traczyk (dla szkół gimnazjalnych) i Waldemar Rydzewski (dla szkół ponadgimnazjalnych).link do oficjalnej strony www konkursu - istnieje od 2005 roku

zobacz 150 zdjęć z finału imprezy - fot. Krzysztof Sokołów

 

Ogólnopolski konkurs informatyczny "Potyczki młodych adminów"

 

W dniu 5 kwietnia 2017 roku uczniowie klas drugich i trzecich technikum informatycznego wzięli udział w ogólnopolskim konkursie informatycznym "Potyczki młodych adminów". Głównym organizatorem konkursu była firma SUSE Polska.

Konkurs polegał na konfiguracji i administrowaniu linuksowych serwerowych systemów operacyjnych SUSE Linux Enterprise oraz konfigurowaniu i administrowaniu sieciami komputerowymi.

W konkursie wzięło udział 81 zespołów z całego kraju. Naszą Szkołę reprezentowały trzy zespoły, które uzyskały następujące wyniki:
• 16 miejsce - Kamila Schmidt i Adrian Szczechowicz,
• 17 miejsce - Rafał Behrendt i Dominik Chmielewski,
• 48 miejsce - Cezary Rynkun.

zobacz galerię zdjęć z zawodów - fot. Krzysztof Sokołów

 

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO


Politechnika Wrocławska organizuje już od wielu lat Ogólnopolskie Konkursy Języka Niemieckiego "Deutschfreund i Sprachdoktor", w których bardzo chętnie uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół nr 9.

Konkursy są zorganizowane w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień młodzieży.

Najlepsze wyniki w konkursie "Deutschfreund" uzyskali następujący uczniowie:
1. Artur Kubaczyk - 79,02% punktów (177 pkt) możliwych do uzyskania; 22 miejsce w województwie zachodniopomorskim; 164 miejsce w kraju
2. Michał Kawecki - 76,79% punktów (172 pkt) możliwych do uzyskania; 25 miejsce w województwie zachodniopomorskim; 169 miejsce w kraju

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły brali udział w kolejnym Ogólnopolskim Konkursie Niemieckiego "Sprachdoktor" dzięki któremu mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe. Za 6 tygodni zostaną podane wyniki konkursu.

zobacz zdjęcia z konkursu - fot. Krzysztof Sokołów

Katarzyna Hinc - nauczyciel języka niemieckiego

 

29 marca 2017 roku w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami odbyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez przedstawicielki firmy TOTAL WIND z Koszalina.

zobacz galerię zdjęć z zajęć warsztatowych - fot. Krzysztof Sokołów

 

W dniach 24-25 marca 2017 roku w Warszawie uczeń klasy II TIB Cezary Rynkun reprezentował naszą Szkołę w Finale I edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.


Olimpiadę organizowało konsorcjum złożone z trzech Uczelni:
• Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych
• Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Bezpieczeństwa Państwa
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Politologii
Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Uczeń naszej szkoły uzyskał status FINALISTY!

Opiekunem Czarka jest wychowawczyni klasy II TIB Małgorzata Madej

zobacz galerię zdjęć z finału OWOBiO

 

W dniu 20.03.2017 roku odbył się Szkolny Konkurs Fizyczny dla uczniów klas pierwszych pt. "Życie i działalność naukowa Wielkiej Polki Marii Skłodowskiej-Curie".

Rywalizacja przebiegała zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Indywidualnie laureatami zostali:
I miejsce - Krzemiński Kamil klasa 1 TIB
II miejsce - Grabski Adrian klasa 1 TE
III miejsce: Kordecki Kacper klasa 1A
                Liśkiewicz Wiktor klasa 1 TE

Zespołowo:
I miejsce - klasa 1 TE
II miejsce - klasa 1 TIB
III miejsce - klasa 1 TIA i klasa 1 A

Organizatorami konkursu byli nauczyciele fizyki i chemii Naszej Szkoły mgr Małgorzata Soroka i mgr Waldemar Gręźlikowski.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy.

 

24 marca 2017 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej już po raz 5-ty odbyła się Żywa Biblioteka.


Uczniowie klasy 2 tia wraz z wychowawcą Magdaleną Bruzdą mieli okazję spotkać się z żywymi książkami. O godzinie 10.00 na sali kinowej wzięliśmy udział w dyskusji o przejawach dyskryminacji w Polsce, którą poprowadził trener antydyskryminacyjny Radosław Bednarski.

Następnie mogliśmy porozmawiać w cztery oczy przez 20 minut z następującymi książkami:
• Alkoholiczką,
• Ateistą,
• Feministką,
• Gejem,
• Kobietą, która nie chce mieć dzieci,
• Osobą po kryzysie psychicznym,
• Osobą transpłciową,
• Osobą z niepełnosprawnością,
• Osobą żyjąca z wirusem HIV,
• Pozarządowcem,
• Ukrainką,
• Weganką.

Akcja ta została zorganizowana po to, by promować różnorodność, otwartość i tolerancję względem mniejszości. Żywa Biblioteka to wydarzenie organizowane w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji w naszym społeczeństwie. To projekt, który pozwala Czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie.

Założeniem przedsięwzięcia jest edukacja o prawach człowieka. Z całą pewnością była to ciekawa lekcja tolerancji, którą na długo zapamiętamy.

zobacz galerię zdjęć ze spotkania

autor tekstu i zdjęć: Magdalena Bruzda

 

21 marca 2017 roku odbyła się wycieczka zawodoznawcza do Elektrowni Wodnej Jamno.


Uczestnikami byli uczniowie klasy I Technik Elektryk zaś opiekunami wychowawca Pani Maja Kopterska oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych Pan Paweł Pietkiewicz.

Podczas wizytacji w elektrowni oprócz prelekcji którą przeprowadził Pan Jan Nowicki (właściciel elektrowni) uczniowie zobaczyli małą zaporę wodną, turbinę Francisa, zespół generatora oraz szafę sterowniczą do sterowania elektrownią. Zostało również zaprezentowane jak zachodzi regulacja spiętrzenia wody podczas różnego poziomu wody w rzece Dzierżęcinka. Również właściciel elektrowni zaprezentował zjawisko rozpędzania się zespołu generatora w przypadku braku połączenia z siecią elektroenergetyczną kraju (brak obciążenia generatora).

zobacz galerię zdjęć z wycieczki

autor tekstu i zdjęć: Paweł Pietkiewicz

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w dniach 6-9 lutego 2017 roku w naszej szkole zorganizowany został po raz pierwszy Tydzień Języka Polskiego.

Klasy I, II i III wzięły udział w tworzeniu najdłuższego łańcucha słów rozpoczynającego się od słów DNI JĘZYKA OJCZYSTEGO. W konkursie wzięły udział klasy: 1te, 1tia, 1tib, 1tic, 2tia, 2tib, 2tor, 2te, 3tor, 3te, 3z. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest dodatkowy dzień przeznaczony na wyjście integracyjne, natomiast za drugie i trzecie, dzień bez pytania i sprawdzianów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa 2tia, drugie klasa 2tor, a trzecie 1tic. Gratulujemy!

We wtorek 7 lutego przeprowadzono I etap szkolnego konkursu ortograficznego „O złote pióro dyrektora szkoły”. Tekst dyktanda przygotowała p. Joanna Tuszyńska-Buchta. Wyniki zostaną ogłoszone wkrótce. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu wezmą udział w finale konkursu w czerwcu. Nagroda zostanie wręczona na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

8 lutego klasy pierwsze wzięły udział w Konkursie mitologicznym. Drużyny rywalizowały w kilku konkurencjach dotyczących znajomości mitów greckich. Ponadto każda klasa przygotowała plakat i przebranie. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja klasy 1te.

Natomiast w czwartek 9 lutego przeprowadzony został konkurs „Z polszczyzną za pan brat” dla klas I, II i III. Uczestnicy zmagali się z różnymi zadaniami z zakresu gramatyki języka ojczystego: odmieniali wyrazy, tworzyli nowe słowa, przedstawiali związki frazeologiczne i przysłowia za pomocą rysunków albo gestów. W kategorii klas pierwszych najlepsza okazała się drużyna z klasy 1tia, wśród klas drugich reprezentacja klasy 2tib, natomiast wśród klas trzecich klasa 3te.

Z kolei klasy czwarte miały możliwość uczestniczenia w wykładzie dr Lidii Sudakiewicz „Ile jest polszczyzny w polszczyźnie”.

opracowanie tekstu - Anetta Wilk


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z obchodów - fot. Krzysztof Sokołów:

Szkolny konkurs "Z polszczyzną za pan brat"

"Ile jest polszczyzny w polszczyźnie (...)" - wykład dr Lidii B. Sudakiewicz

Przygotowania do Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Szkolny Konkurs Mitologiczny

Dyktando, czyli szkolny konkurs ortograficzny

 

14 marca 2017 roku w oddziale ZUS w Szczecinie odbył się drugi etap konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

W konkursie wzięło udział 18 zespołów 3-osobowych z 18 szkół z całego województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna: Paweł Szeląg z klasy IV tia, Jan Jazłowiecki z klasy 2 tib, oraz Adam Powarzyński z klasy 2 a, którzy byli zwycięzcami pierwszego szkolnego etapu konkursu.

Uczestnicy drużyn mieli za zadanie rozwiązać test złożony z 25 pytań (wielokrotnej odpowiedzi) z zakresu wiedzy o ZUS w czasie 30 minut. Wyniki testów Komisja ogłosi w kwietniu 2017 roku na stronie internetowej ZUS. Trzymamy kciuki za naszą drużynę!
 

 
autor tekstu i zdjęć – Ewa Kolanowska

 

15 marca 2017 roku w Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie odbyła się pierwsza edycja konkursu "Wiedzy Konsumenckiej" organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie w ramach Światowego Dnia Konsumenta.

30 uczestników konkursu ze szkół Powiatu Koszalińskiego zmagało się z pytaniami z zakresu prawa konsumenckiego. Nasi uczniowie zajęli: III miejsce – Maciej Libucha z klasy 1 a, IV miejsce – Jan Jazłowiecki z klasy 2 tib, VI miejsce - Maria Sokalska z klasy 2 tia. Gratulujemy!

autor tekstu i zdjęć – Ewa Kolanowska

 

15 marca 2017 roku organizator konkursu fotograficznego "Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje" Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wyłonił zwycięzców na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na konkurs wpłynęło 120 fotografii, które członkowie komisji oceniali indywidualnie. Nasza uczennica Paulina Trąbka z klasy 2 tor zajęła pierwsze miejsce za fotografię pt. „Chleb powszedni” - poniżej. Gratulujemy!

26 maja 2016 roku w siedzibie CEN odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom.

opiekun i autor informacji – Ewa Kolanowska

 

09.03.2017 - wyjście klasy III TE w ramach Dnia Otwartego Politechniki Koszalińskiej

 

10.11.2016 - wyjście IV TE i III Z na Główny Punkt Zasilania Strefy Ekonomicznej w Koszalinie

 

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"

W dniu 2 marca 2017 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się regionalny etap konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy". Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie wzięło udział 39 uczniów z 20 szkół z całego województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Bogdan i Grzegorz Walczak z klasy 1 te, Cezary Rynkun z klasy 2 tib, Piotr Czerwiński oraz Paweł Szymańczuk z klasy 3 a. Zasadniczą Szkołę Zawodową godnie reprezentował Wiktor Wedman z klasy 2 z. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test złożony z 35 pytań z zakresu prawa pracy.

Wyniki testów oceniała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Po sprawdzeniu testów niezbędna była dogrywka. Trójka uczniów walczyła o kolejność na podium. Naszemu uczniowi Kacprowi Bogdanowi zabrakło jednego punktu , by znalazł się w ścisłym finale. No cóż, czasami brakuje trochę szczęścia. Jednak poziom grupy był na bardzo wysokim poziomie i na pewno za rok spróbujemy ponownie.

Opiekunem uczniów była Pani Magdalena Bruzda.


zobacz galerię zdjęć z konkursu - fot. organizatorzy

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

Pragniemy poinformować, że uczniowie Adam Powarzyński z II a, Jan Jazłowiecki z II tib i Paweł Szeląg z IV tia zakwalifikowali się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

14 marca 2017 roku w Szczecinie jako drużyna będą reprezentować naszą Szkołę i rywalizować z innymi szkolnymi drużynami z województwa zachodniopomorskiego o przejście do kolejnego etapu, który odbędzie się w Warszawie - gratulujemy i trzymamy kciuki.


Drużyna przygotowuje się do olimpiady pod opieką nauczycieli uczących podstaw przedsiębiorczości: Katarzyny Hinc i Ewy Kolanowskiej.

autor tekstu i opiekun konkursu: Ewa Kolanowska, foto: Krzysztof Sokołów

 

20 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie z Absolwentami „Elektronika”, w którym udział wzięli uczniowie klas czwartych.

Nasi Absolwenci to założyciele firm takich jak: Technology Sp. z o.o. w Tymieniu, czyli Polski Producent Wyświetlaczy LED oraz Doublem z Koszalina tworzący profesjonalne strony internetowe i grafikę reklamową. O randze Szkoły i jej osiągnięciach najlepiej świadczą Absolwenci. Ich kariery zawodowe, sukcesy życiowe i realizowane pasje są dla nauczycieli wielką satysfakcją i najcenniejszą nagrodą.

Wielu z naszych Absolwentów wykazując się niezbędną samodzielnością, awansowało na wyższe, kierownicze stanowiska. Pełnią również w swoim środowisku różne funkcje społeczne, nie tylko zawodowe. Zdecydowana większość prowadzi własne większe lub mniejsze przedsiębiorstwa, a te należą do przodujących i znanych nie tylko w Koszalinie.

opracowanie: Ewa Kolanowska, foto: Krzysztof Sokołów

 

"Święta według anielskiej manufaktury" - artykuł "Głosu Koszalińskiego" z 23 grudnia 2016 r.
zobacz zeskanowany artykuł w wyższej rozdzielczości - plik PDF, rozmiar 21 MB

 

W dniu 21 grudnia 2016 odbył się konkurs świąteczny pod nazwą – Weihnachten in Deutschland (Boże Narodzenie w Niemczech), w którym uczestniczyły zespoły z klas pierwszych.

Konkurs obejmował takie konkurencje jak: prezentacje multimedialne świąteczne w języku niemieckim, quiz, przygotowanie ciasta oraz ozdoby świątecznej.

Jury w składzie: p. Alicja Żyburtowicz-Zelig, p. Ewa Kolanowska oraz p. Katarzyna Hinc wyłoniło najlepsze zespoły:
• I miejsce - I TOR
• II miejsce - I TIB
• III miejsce - I TIC
Wszystkim zespołom z klas pierwszych serdecznie dziękuję za udział w konkursie.

zobacz galerię zdjęć z konkursu - fot. Krzysztof Sokołów

autor tekstu i opiekun konkursu: Katarzyna Hinc

 

W dniu 19 grudnia 2016 uczniowie z klas z I TOR i I TIC brali udział w wyjeździe do Schwedt (Niemcy) w spotkaniu świątecznym polsko-niemieckim, w którym uczniowie poznawali tradycje bożonarodzeniowe. Boże Narodzenie u naszych sąsiadów to jedno z najważniejszych świąt w roku.

Przygotowania do nich zaczynają się już cztery tygodnie wcześniej, w pierwszą niedzielę adwentu. Domy stroi się ozdobami świątecznymi i adwentowymi wiankami zrobionymi z gałązek jodły lub świerku przystrojonymi fioletowymi wstążkami i czterema świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje - nadzieję, fiolet - refleksje nad przeszłością, a świeczki - światło. W każdą niedzielę zapala się jedną świecę, kiedy palą się wszystkie cztery, oznacza to, że przyszło Boże Narodzenie.
Nieodłącznym element wystroju jest choinka (Weihnachtsbaum/Tannenbaum).W praktycznie każdym niemieckim mieście odbywa się w czasie adwentu kiermasz bożonarodzeniowy (Weihnachtsmarkt), w którym mogliśmy podziwiać. Na kiermaszu tym można kupić ozdoby choinkowe, prezenty, słodycze, przyprawy wszystko co jest ładne i kojarzy sie ze świętami oraz posłuchać kolęd. Mieszkańcy składając sobie życzenia świąteczne posługują się następującymi zwrotami: „Frohe Weihnachten” lub „Fröhliche Weihnachten” czyli Wesołych Świąt.

autor tekstu i opiekun: Katarzyna Hinc

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

29 listopada 2016 roku odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, w której wzięło udział 35 uczniów z klas: 1TOR, 2A, 2TE, 2TIB, 2TIA, 2TOR, 3A oraz 4 TIA, którzy w ciągu 60 minut zmagali się z 20 pytaniami z zakresu wiedzy o ZUS. Zwycięzcami pierwszego etapu zostali: Adam Powarzyński, Jan Jazłowiecki i Paweł Szeląg - gratulujemy i trzymamy kciuki.Czekamy na informację czy nasi uczniowie zakwalifikowali się do kolejnego II etapu w Szczecinie.

Opiekun i autor informacji: Ewa Kolanowska, fot. Krzysztof Sokołów

 

Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

9 grudnia 2016 roku odbył się etap szkolny V Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, w której wzięli udział uczniowie klas: 1 TOR, 3 TOR oraz 2 TIB.
Wyniki etapu szkolnego Olimpiady zostaną podane 10 stycznia 2017 roku.

Opiekun i autor informacji: Katarzyna Hinc

 

Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości

1 grudnia 2016 roku odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem: "Przywództwo w biznesie", w której wzięli udział uczniowie klas: 1 TOR, 3 TOR, 2 TE oraz 2 TIB.
Wyniki etapu szkolnego Olimpiady zostaną podane 11 stycznia 2017.

Opiekun i autor informacji: Katarzyna Hinc

zobacz galerię zdjęć z Olimpiady - fot. Krzysztof Sokołów

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach od 26 do 28 listopada 2016 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zostały zorganizowane przez Centrum Biznesu w Koszalinie następujące warsztaty takie jak: "Klub młodej mamy" oraz "Wpływ wizerunku na sukces na rynku pracy", w których udział wzięli uczniowie klas: 1 TOR, 2 TOR i 4 TOR.

 

Opiekun i autor informacji: Katarzyna Hinc

 

W dniu 2 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nastąpiło rozstrzygnięcie II edycji Konkursu "Firma na start".

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski a partnerami lokalne firmy oraz instytucje z otoczenia biznesu. Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje pomysły na własną działalność gospodarczą, a najciekawsze idee myślenia biznesowe zostały nagrodzone przez kapitułę konkursu.

W kategorii wiekowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych drugie miejsce zajął Filip Gonciarek z klasy III TE, Kamila Schmidt z klasy III TIB otrzymała wyróżnienie.

opracowanie tekstu: Wanda Romejko-Lotfi

 

22 listopada 2016 roku uczniowie uczęszczający na lekcje etyki obejrzeli wystawę interdyscyplinarną "Fala".Wystawę można podziwiać w Bałtyckiej Galerii Sztuki. Ukazuje współczesny sposób myślenia twórców sięgających po nowe media z jednoczesnym wykorzystaniem klasycznego warsztatu artystycznego. Gorąco polecamy!!!

 

Oficjalne wyniki I etapu pierwszej edycji Olimpiady Cyfrowej

Ze względu na wysoką liczbę Uczestników oraz wysoki poziom współzawodnictwa Organizatorzy Olimpiady postanowili podnieść próg punktowy pozwalający na awans do II etapu, do 80% możliwych do uzyskania punktów. Oznacza to, że Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu musieli uzyskać na teście minimum 34 punkty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wyniosła 42,5.

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Rafał Behrendt (37,5), Olaf Śmigielski (37,0), Cezary Rynkun (34,0), Patryk Kowalczyk (35,5), Dominik Woźniak (37,5), Patryk Broca (37,5).

Temat projektu do realizacji w zawodach II stopnia oraz dodatkowe wytyczne zostaną podane do wiadomości zakwalifikowanych Uczestników dnia 2 stycznia 2017 roku.

Gratulujemy wyżej wymienionym i trzymamy kciuki za kolejny etap!!!

 

Wyniki końcowe III edycji konkursu "Najlepszy Informatyk w Elektroniku" - GRATULUJEMY!

zobacz pełną tabelę wyników Konkursu - plik PDF

 

W dniach 14-20 listopada 2016 roku Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta włączył się w realizację międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspierałoby przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. To największe na świecie wydarzenie mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

PEŁNE PODSUMOWANIE ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - plik PDF

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ - zawierających m.in.:

• prace uczniów 2 i 4 tor - wykonywane podczas lekcji otwartych i warsztatów pt. „Media plan” oraz „Oryginalny gadżet reklamowy” dnia 14 i 18 listopada 2016 roku. Uczniowie dowiedzieli się jakie są etapy i elementy budowy media planu. Mogli skonstruować media plan dla wybranej kampanii reklamowej (klasa 4 tor), zapoznali się także z rodzajami gadżetów reklamowych i mogli zaprojektować własny gadżet reklamowy (klasa 2 tor), wykazując się pomysłowością i kreatywnością;

• spotkanie z firmą Doris Spa - dnia 14 listopada 2016 roku nt. „Reklama i narzędzia marketingowe w firmie turystycznej” uczestniczyli uczniowie klas: 2 tor, 3 tor oraz 4 tor, którzy zapoznali się z mechanizmem i narzędziami promotion-mix oraz formułą AIDA w reklamie.

opracowanie tekstu i zdjęcia: Barbara Drzewiecka

 

W dniach 14-18 listopada 2016 roku po raz kolejny został zorganizowany w naszej Szkole Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

W tych dniach uczniowie mieli bezpośredni kontakt z praktykami biznesu i z pracodawcami. Na warsztatach i wycieczkach poznali specyfiki lokalnego rynku pracy co pomoże im lepiej przygotować się do wejścia na ten trudny teren oraz przygotuje ich do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

Uczestnicząc w programie „Otwarta firma – Biznes przy tablicy” uczniowie mogli poznać podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej od osób, które same taką działalność prowadzą.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

opracowanie i zdjęcia: doradca zawodowy

 

W ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami 21 października 2016 roku uczniowie z klasy III A Technikum Elektronicznego udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. w Koszalinie.

Celem wycieczki było zapoznanie się z rolą i obowiązkami przyszłego pracownika oraz jakie są oczekiwania pracodawców. Uczniowie obserwowali pracę na halach produkcyjnych gdzie mogli obserwować zastosowanie nowoczesnych technologii oraz porozmawiać o możliwości odbycia praktyk zawodowych i stażu w tym zakładzie.

zdjęcie i opracowanie: doradca zawodowy

 

20 października 2016 roku w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami uczniowie z klasy II A Technikum Elektronicznego udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Fabryki Maszyn BUMAR S.A. KOSZALIN.

Uczniowie obserwowali pracę na halach produkcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Zwiedzili park maszyn. Był również czas na zadawanie pytań dotyczących np. oczekiwań pracodawców wobec nowych pracowników oraz o sposobność odbycia praktyk zawodowych i stażu w tym zakładzie.

zdjęcia i opracowanie: doradca zawodowy

 

17 listopada 2016 roku uczniowie Technikum Elektrycznego i Elektronicznego odwiedzili Targi Edu Day 2016, które odbyły się w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie.

Targi odbywają się z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy za kilka miesięcy staną przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Obok uczelni z regionu i terenu całego kraju, swoją ofertę prezentowały również instytucje edukacyjne i rozwojowe.
 

 
opracowanie: doradca zawodowy

 

29 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XVI Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki który odbył się w budynkach Politechniki Koszalińskiej.

W ramach Festiwalu odbyły się wykłady, warsztaty, wystawy, pokazy, ćwiczenia, różnorodne tematycznie zajęcia – począwszy od nauk technicznych, poprzez nauki morskie, astronomiczne, przyrodnicze aż po humanistyczne czy filologiczne. Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców regionu zachodniopomorskiego i sposobów ich praktycznego zastosowania. Uczniowie klasy III Z z dużym zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach: „Podstawowe elementy i układy elektroniczne”.
 

opracowanie i zdjęcia: doradca zawodowy

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła już po raz kolejny do programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

W ramach tego programu 17 listopada 2016 r. w szkole odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Konkurs zorganizowaliśmy już 3 raz i z wielką przyjemnością informujemy, że cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 36 uczestników, którzy w ciągu 45 minut zmagali się z 25 pytaniami z zakresu prawa pracy i bhp.

Miło nam poinformować, że sześciu uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego, który odbędzie się w Szczecinie w styczniu 2017 r. Najlepsi okazali się z Technikum Elektronicznego: Cezary Rynkun z 2 tib, Piotr Czerwiński oraz Paweł Szymańczuk z 3 a, z Technikum Elektrycznego: Kacper Bogdan i Grzegorz Walczak z 1 te oraz Wiktor Wedman z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Organizatorem konkursu była Magdalena Bruzda.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i będziemy trzymać kciuki w Szczecinie.

zobacz galerię zdjęć z eliminacji - fot. organizatorzy

 

Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 14-18.11.2016

W dniu 16 listopada 2016 roku zorganizowano spotkanie z powiatowym rzecznikiem praw konsumentów – Arkadiuszem Janz, w którym wzięły udział klasy I tor i II tor.

W gospodarce rynkowej konsument jest ”królem”, który rządzi rynkiem. To on wpływa na rodzaj oraz ilość towarów i usług dostępnych na rynku. Producenci i sprzedawcy zabiegają o konsumenta, podejmując różne działania, nie zawsze są one uczciwe i legalne, co powoduje, że konsument potrzebuje ochrony prawnej.

Opiekun i autor informacji: Katarzyna Hinc


zobacz galerię zdjęć ze spotkania - fot. Krzysztof Sokołów

 

Dnia 16 listopada 2016 odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND.

Konkurs był zorganizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować kompetencje językowe. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.

Test konkursowy zawierał 28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D z których każda może być prawdziwa lub fałszywa. Test jednokrotnego wyboru zawiera 10 pytań za 3 punkty, 10 za 4 punkty i 10 za 5 punktów. W teście wielokrotnego wyboru na starcie uczeń otrzymuje 112 punktów, za poprawną odpowiedź 1 punkt, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za błędną -1 punkt. Komisja konkursowa po 6 tygodniach prześle wyniki.

Opiekun konkursu i autor informacji: Katarzyna Hinc

zobacz galerię zdjęć z Konkursu - fot. Krzysztof Sokołów

 

Wymiana doświadczeń partnerów dot. staży zagranicznych młodzieży
 
W dniach 3-5 listopada 2016 roku miało miejsce w Tarnowie spotkanie szkoleniowe Grupy Roboczej w ramach realizowanych projektów unijnych, mających na celu rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i umiejętności językowych.

Uczestnikami spotkania byli Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta z Koszalina (reprezentowany przez Marzena Kopera i Małgorzata Ostapko-Kobus), Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Tarnowa (Kinga Mruk i Bartłomiej Osuchowicz), Walther-Lehmkuhl-Schule z Neumunster/Niemcy (Andreas Bitzer, Andreas Zoelitz i Björn Buchweitz) oraz duńska szkoła Mercantec z miejscowości Viborg (Karsten Therkildsen).

Celem roboczego spotkania było omówienie dotychczasowych projektów, wymiana doświadczeń i ustalenie priorytetów na kolejne edycje projektów. W tym samym czasie odbywało się 135-lecie ZSME, na którym została mocno podkreślona współpraca partnerów i zostały uroczyście wręczone uczestnikom ostatnio realizowanego projektu dokumenty Europass Mobilność, potwierdzające nabycie w/w umiejętności i kompetencji.

Spotkanie to zaowocowało dla naszej szkoły podwojeniem mobilności na rok 2018 i uzyskaniem najbardziej atrakcyjnych miejsc stażu dla naszej młodzieży.

zobacz galerię zdjęć ze spotkania - fot. uczestnicy

 

Koniec października to czas, w którym w sposób szczególny troszczymy się o groby naszych bliskich.

Przygotowujemy się do uroczystości Wszystkich Świętych. 1 listopada położymy na grobach kwiaty i zapalimy znicze – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień.

Na zajęciach Kółka Dekoratorskiego pod kierunkiem A. Nowak powstały tzw. wieńce rzymskie. Nasi uczniowie zanieśli je na groby nauczycieli Koszalińskiego Elektronika.

 

ALARM PRZECIWPOŻAROWY - ĆWICZENIA

W piątek, 21 października 2016 roku w budynku CKU przeprowadzono ćwiczenia przeciwpożarowe, podczas których klasy 1 TIC i 3 TIB musiały niezwłocznie ewakuować się.

   fot. Patryk Kossakowski - klasa 1 TIC

 

Z WŁASNYCH OBSERWACJI, CZYLI UCZNIOWSKIE GALERIE ZDJĘĆ...

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych - galeria 1 i galeria 2
- fot. Robert Kudełka, klasa 3TIB

 

W dniach 6-10 września 2016 odbył się już po raz 13 Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”.

Ideą tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na ludzi niepełnosprawnych, którzy mają marzenia, pragnienia, rozwijają talenty, odnoszą sukcesy. Prezentowane w czasie festiwalu filmy pokazują ich codzienność, trudności, z jakimi się borykają, nie tracąc przy tym pogody ducha i wiary w drugiego człowieka.

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym niesamowitym wydarzeniu. Jako wolontariusze pracowali: Patryk Broca, Patryk Madej, Damian Lebioda, Szymon Sikorski z klasy 3 tia, Michał Heib z klasy 3 te oraz Albert Kumięga i Michał Cisyk z klasy 4 tor. Z racji tego, że był to festiwal filmowy odbywały się pokazy filmów konkursowych, ale równie ciekawe były imprezy towarzyszące. Jedną z nich były Miejskie Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie. Nasi uczniowie pomagali w przygotowaniu tej imprezy od strony technicznej. Jak sami przyznali miło było patrzeć na ludzi uśmiechniętych, wykazujących ogromną determinację i hart ducha.

Ponadto uczestniczenie w takich imprezach uświadamia ile jeszcze jest do zrobienia w środowisku lokalnym, które powoli dorasta do integracji. Działania osób zaangażowanych w ten festiwal uczą patrzenia na świat oczami ludzi niepełnosprawnych, dostrzegania w innych dobra, wartości przyjaźni, miłości.

Opiekunem grupy była Pani Anetta Wilk.

zobacz galerię zdjęć z wydarzeń - fot. uczestnicy

 

1 października 2016 roku na zakończenie sezonu żeglarskiego odbyły się regaty "O błękitną wstęgę Jamna".

Była to już 6 edycja tych regat. W zawodach wystartowała załoga naszego Klubu Żeglarskiego "ELEKTRONIK" i pod wprawną ręką, naszego przyjaciela, kapitana Zbigniewa Bobińskiego zajęliśmy I miejsce w kategorii DZ. Zabawa była doskonała, a na mecie czekała jak zwykle żeglarska grochówka oraz wiele innych smakowitych potraw, w tym płonący dzik. Regaty zakończył tradycyjny koncert szantowy.

Zwycięską załogę tym razem stworzyli: Rafał Wątor - 3 TIA, Mariusz Jarotek - 3 TIB, Oskar Niżnik - 3 A, Michał Kolanek - 2 TE. Wszystkich zainteresowanych żeglarską przygodą zapraszamy do naszego Klubu. Zapisy przyjmują: kpt - Bogusław Wasilewski oraz j.st.morski - Waldemar Gręźlikowski.

zobacz galerię zdjęć z regat - fot. uczestnicy

 

Biblioteka szkolna zorganizowała akcję charytatywną "Serce dla Serca".

Tegoroczna jesień przebiega w naszym mieście w rytmie chorego serca 14-letniej Julii Kopacz. Dziewczynka do końca roku musi przejść bardzo kosztowną operację w Klinice Uniwersyteckiej w Munster.

Sympatycy biblioteki szkolnej wsparli akcje charytatywne przygotowanymi w bibliotece, pięknymi ręcznie zrobionymi sercami. Zostały one rozprowadzone na festynach 24 września przy SP Nr 7 oraz 1 października przy ZS Sportowych. Zebrane środki zostały przekazane na konto Julki w Fundacjach Cor Infantis i Pokoloruj Świat.

Wszystkim zaangażowanym w biblioteczną akcję "Serce dla Serca" serdecznie dziękuję.
Anna Nowak

 

Z WŁASNYCH OBSERWACJI, CZYLI UCZNIOWSKIE GALERIE ZDJĘĆ...

Kiermasz charytatywny "Zgrani dla Ani", na rzecz nauczycielki II LO Ani Wiktorowskiej
- zdjęcia wykonała Sandra Sadowska z klasy 2 TOR

Wybrane migawki z XVI Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w PK
- zdjęcia wykonał Tomasz Piskorowski z klasy 3 TIB

 

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W SCHORFHEIDE

W dniach 22-25 września 2016 r. 2 uczniów z kl. I tor wzięło udział w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w Schorfheide w Niemczech. W spotkaniu udział wzięli także uczniowie ze szkół z Gesamtschule i Realschule z Finofurtu i Kroschenbroich. Podczas czterech dni warsztatowych uczniowie mieli okazję poznać się wzajemnie podczas zajęć językowych, spędzili wspólnie czas w parku linowym oraz w parku dzikich zwierząt w Schorfheide. Brali także udział w warsztatach muzycznych, tanecznych, stolarskich i beatowych.

Spotkanie młodzieży w Schorfheide było z pewnością wspaniałym doświadczeniem dla jej uczestników. Młodzież nawiązała wiele interesujących znajomości oraz świetnie się razem bawiła. Ten wyjazd z pewnością na długo zostanie we wspomnieniach wszystkich osób biorących w nim udział.

Katarzyna Hinc - koordynator projektu


galeria zdjęć ze spotkania - fot. Uczestnicy

 

20 września 2016 roku klasa IV tia wraz z wychowawczynią p. Joanną Tuszyńską-Buchtą oraz nauczycielem historii p. Wojciechem Urbańskim, wybrała się na spływ kajakowy.

15-kilometrowa trasa z Nosowa do Karlina obfitowała w mnóstwo zwalonych drzew, zatopionych pni i zaburzeń nurtu. Niejednokrotnie trzeba było wysiadać z kajaków i brzegiem przenosić je na drugą stronę. Okazało się, że, podobnie jak w życiu, ważna jest praca zespołowa i umiejętność działania w grupie...

Było warto! Na mecie czekało na wszystkich ognisko z kiełbaskami.

galeria zdjęć ze spływu - fot. Uczestnicy

 

17 września 2016 roku w Unieściu odbył się Festiwal Żagli ISSA.

W imprezie uczestniczyli członkowie Szkolnego Klubu Żeglarskiego ELEKTRONIK, pod opieka kpt jachtowego prof. B. Wasilewskiego oraz jachtowego sternika morskiego prof. W. Gręźlikowskiego.

 

Uczniowie wystartowali w I Regatach MUKŻ Bałtyk, a ekipa z klasy 3A pod wprawną ręką kpt J. Michalskiego zajęła II miejsce płynąc na jachcie s/y Horn. Zabawa była przednia, a pogoda "żeglarska" bowiem wiało od 4-5 B. Po zawodach na wszystkich czekały gorące kiełbaski i grochówka, a na deser odbył się koncert szantowy.

Już za dwa tygodnie ruszamy na kolejne regaty, tym razem do Podamirowa.

 

1 września 2016 roku delegacja "Koszalińskiego Elektronika" wzięła udział w obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

galeria zdjęć z Uroczystości - fot. Krzysztof Sokołów

 

1 września 2016 roku odbyła się Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

galeria zdjęć z Uroczystości - fot. Krzysztof Sokołów