ARCHIWUM

 

 

OSIĄGNIĘCIA - rok szkolny 2015/2016

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza,
że Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9
im. Romualda Traugutta w Koszalinie
jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2014”.

 

 

Gratulacje Pana Piotra Jedlińskiego, Prezydenta Miasta Koszalina dla zdolnych uczniów i ich opiekunów z "Koszalińskiego Elektronika".

 
 
 
 
 
 
 

zobacz zeskanowane dokumenty - plik PDF

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Centralna Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Rafał Behrendt, Dominik Woźniak, Dominik Chmielewski z klasy 2 TIA reprezentowali Okręg Koszalin na Centralnej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.


źródło fot.: www.broniewski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=323

Rafał Behrendt i Dominik Woźniak uzyskali tytuł finalisty co zwalnia ich z egzaminów zawodowych kwalifikacji: E.12, E.13 i E.14 - z części teoretycznej.

Opiekunem był Pan Waldemar Rydzewski. SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

zobacz zaświadczenia z Olimpiady - plik PDF

 

Ogólnopolski Konkurs „Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych”

Uczniowie naszej Szkoły z klasy 3 A: Maciej Ginda, Maciej Klebeko i Tomasz Bieniek wzięli udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych”. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i działalności ZUS.
 

Uczniowie naszej szkoły uzyskali czwarty wynik w województwie. Gratulujemy!

zobacz zdobyte dyplomy - plik PDF

(tekst: Joanna Szuba)

 

XLV Ogólnopolski Konkurs Statystyczny

Uczniowie klasy 3 TIA: Maciej Świerad i Paweł Szeląg wzięli udział w XLV Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym.

Maciej Świerad zajął w nim V miejsce. Gratulujemy!

Konkurs jest organizowany przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca. Patronem konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy zdobytej w szkole oraz umiejętności analitycznych młodzieży w zakresie statystyki, w oparciu o Mały Rocznik Statystyczny Polski.
 


 

(tekst: Joanna Szuba)

 

DUŻY SUKCES NASZEGO UCZNIA - kierunku technik organizacji reklamy!

Przemysław Szuplak z klasy 3 TOR zajął II miejsce w kategorii szkoła średnia oraz zdobył nagrodę publiczności w konkursie fotograficznym organizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie pod nazwą "Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje".

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

 

Opiekunem laureata była Pani Elżbieta Walesiewicz.

 

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – „SPRACHDOKTOR”

18 marca 2016 roku uczniowie klas I, II, III Zespołu Szkół Nr 9 uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „SPRACHDOKTOR”. Konkurs był zorganizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień młodzieży. W konkursie uczestniczyło 5257 uczniów z 271 szkół. Z województwa zachodniopomorskiego brało udział 30 szkół.

Politechnika Wrocławska, która objęła patronat nad konkursem przesłała następujące wyniki:

1. Karl Spieweck
- (kl. 1a) 89,29% punktów (200 pkt) możliwych do uzyskania;
      10 miejsce w województwie zachodniopomorskim; 55 miejsce w kraju.

2. Paweł Szeląg
- (kl. 3tia) 78,57% punktów (176 pkt) możliwych do uzyskania;
      20 miejsce w województwie zachodniopomorskim; 138 miejsce w kraju.

Opiekunem konkursu była Katarzyna Hinc.

 

Ogromny sukces naszych uczniów w XLIII Okręgowej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 5 w Stargardzie odbył się Finał Okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B, w którym naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna uczniów z 2 TIA - technik informatyk.
 


 

 

Zdobyliśmy wszystkie możliwe miejsca na podium: I miejsce zajął Rafał Behrendt, II miejsce Dominik Chmielewski, a III miejsce zajął Dominik Woźniak. Cała trójka laureatów będzie reprezentować województwo zachodniopomorskie w Finale Ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B.

Olimpiada została wpisana przez Dyrektora CKE do rejestru olimpiad zwalniających jej finalistów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Opiekunem uczniów był Pan Waldemar Rydzewski.

 

Nagrody Wydziałowe w VI Konkursie Wiedzy Politechnicznej

W finale Konkursu zostali wyróżnieni uczniowie klasy 2 TIA Rafał Behrendt i Mateusz Łapczuk.

 

Opiekunami byli nauczyciele Waldemar Rydzewski i Rafał Traczyk.

 

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – „DEUTSCHFREUND”

18 listopada 2015 roku uczniowie klas I, II, III Zespołu Szkół Nr 9 uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „DEUTSCHFREUND”. Konkurs był zorganizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień młodzieży. W konkursie uczestniczyło 6356 uczniów z 353 szkół. Z województwa zachodniopomorskiego brało udział 33 szkoły.

Politechnika Wrocławska, która objęła patronat nad konkursem przesłała następujące wyniki:

1. Artur Kubaczyk - (kl. 3a) 91,52% punktów (205 pkt) możliwych do uzyskania; 4 miejsce w województwie zachodniopomorskim; 25 miejsce w kraju.

NAGRODA RZECZOWA W WYSOKOŚCI 100 ZŁ.
 

 
2. Karl Spieweck -
(kl. 1a) 86,61% punktów (194 pkt) możliwych do uzyskania; 9 miejsce w województwie zachodniopomorskim; 61 miejsce w kraju.

3. Dominika Sulewska - (kl. 2tor) 77,23% punktów (173 pkt) możliwych do uzyskania; 17 miejsce w województwie zachodniopomorskim; 145 miejsce w kraju.
 
 
 
Należy zaznaczyć, że uczniowie
Artur Kubaczyk oraz Dominika Sulewska brali udział już trzeci raz w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego znacznie poprawiając swoje wyniki, uzyskując coraz to wyższe miejsca w województwie i w kraju.

Opiekun konkursu - Katarzyna Hinc

zobacz dyplomy - plik PDF

 

Dnia 9 grudnia 2015 roku w Klubie Wojskowym w Koszalinie odbył się VIII Turniej Poetycki im. Jacka Piochy. Wziął w nim udział uczeń klasy I a Adam Powarzyński, który recytował wiersz K. K. Baczyńskiego pt. „Cień z obozu”. Swoim wystąpieniem zachwycił jury i został laureatem konkursu. Gratulujemy!

(tekst: Elżbieta Walesiewicz)

zobacz więcej zdjęć - fot. Krzysztof Sokołów

 

W dniach 16-22 listopada 2015 roku Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta wziął po raz kolejny udział w programie „Otwarta firma”.

To program, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Realizowany jest w ramach Global Entrepreneurship Week – Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Uczestnictwo w programie „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”, umożliwiło naszym uczniom:
- poznanie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej od osób, które same taką działalność prowadzą,
- poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy i lepsze przygotowanie do wejścia na ten trudny teren,
- łatwiejsze podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
- bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
- przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

Szkolnym Koordynatorem Programu „Otwarta firma” od 2014 roku jest Barbara Drzewiecka, która wraz z zespołem nauczycieli (m.in. Ewą Kolanowską, Wandą Romejko-Lotfi), zaplanowała liczne wizyty praktyków biznesu w szkole i wycieczki zawodoznawcze do firm.

Uczniowie ZS Nr 9 w Koszalinie w okresie od 16 do 22 listopada spotykali się z właścicielami i pracownikami aż dziewięciu przedsiębiorstw i instytucji, do których należą m.in. Agencja Reklamowa REPRO, Zakład Produkcyjny KOSPEL S.A., Agencja Reklamowa Citylight, Doris Spa z Kołobrzegu, TEPRO S.A., PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Koszalinie, Redakcja Głosu Koszalińskiego, Centrum Biznesu Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Drukarnia Prasowa Głosu Koszalińskiego.

(tekst: Barbara Drzewiecka)

 

Gratulujemy naszym uczniom zdobycia stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Wyróżnienie to zostaje przyznane uczniom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce - m.in. uzyskali najwyższą średnią ocen albo wykazali uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Gratulujemy!

 

Uczeń naszej Szkoły Mateusz Witczak z klasy drugiej TOR, uczący się w zawodzie technik organizacji reklamy, stał się jednym spośród dwóch zwycięzców konkursu „MURALE - 40 lat Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki z okazji 750-lecia Miasta Koszalina” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe „AMSPORT” Koszalin.

Mateusz przygotował projekt muralu, który Szkoła przesłała do siedziby stowarzyszenia, za pośrednictwem i przy wsparciu nauczyciela przedmiotów zawodowych – pani Barbary Drzewieckiej.

Wykonanie projektu było tylko pierwszym etapem. Kolejnym zadaniem Mateusza była realizacja projektu na specjalnie do tego przygotowanym podłożu (ścianie). Miał do dyspozycji następujące materiały: farby, markery, spraye oraz oczywiście swoje ogromne umiejętności plastyczne.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

zobacz informację ze strony internetowej www.kalk-koszalin.com - plik PDF   fot. Mateusz Witczak