DLA RODZICÓW

 

 

 
STRONA WWW RADY RODZICÓW
Zapraszamy Państwa na stronę internetową RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie
pod adresem: rr.zs9elektronik.pl

 

 

 

 
W temacie dostępu do e-dziennika lekcyjnego
prosimy o kontakt ze
szkolnym informatykiem,
Panem Pawłem Kanasem, za pośrednictwem
poczty e-mail:
kanas@zs9elektronik.pl .
 

 

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 9
przedstawia informację
o składce na Radę Rodziców
w roku szkolnym 2019/2020

Wysokość składki na Radę Rodziców
w roku szkolnym 2019/2020
wynosi: 100 zł za osobę
TERMIN WPŁAT – 31.01.2020

Rada Rodziców zatwierdziła zwroty
dla klas za wpłaty na Radę Rodziców:

DLA KLASY KTÓRA PIERWSZA WPŁACI 100%
SKŁADKI OD KLASY – DODATKOWE 10% WPŁACONEJ KWOTY


25% wpłaconej kwoty – jeśli suma wpłat = 100% składki od całej klasy

20% wpłaconej kwoty – jeśli suma wpłat
wynosić będzie 90%-99% składki od całej klasy

15% wpłaconej kwoty – jeśli suma wpłat
wynosić będzie 80%-89% składki od całej klasy

10% wpłaconej kwoty – jeśli suma wpłat
wynosić będzie 70%-79% składki od całej klasy

Dodatkowy bonus:
Dofinansowanie do balu maturalnego dla klas IV
przy wpłacie 100% składki – 500 zł

Zachęcamy do wpłacania składek.

UWAGA!!!
W tytule wpłaty, należy wpisać
imię i nazwisko ucznia i klasę,
do której należy.

 

 

 
Zespół Szkół nr 9 informuje, że istnieje możliwość kontaktu
z wizytatorami ds. edukacji włączającej
telefonicznego lub osobistego podczas dyżurów w Kuratorium Oświaty,
w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:30,
z Hanną Markowską i Agnieszką Stroynowską
.
 

 

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

 
ZGODA_NA_DZIENNIK.PDF - pobranie, wydrukowanie,
wypełnienie i dostarczenie do szkolnego administratora
Pana Pawła Kanasa umożliwi Rodzicom dostęp do iDziennika.
 
Wersja papierowa została przekazana Wychowawcom klas.

 

 

instrukcja korzystania z panelu rodzica/ucznia - plik PDF

 

instrukcja logowania do dziennika elektronicznego - plik PDF

 

 

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW PRZY ZS NR 9

 

PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie

Nr 88 1020 2791 0000 7902 0008 8393

 

 

 
W roku szkolnym 2019/2020
zapraszamy Państwa do uczestnictwa
w
Dniach Otwartych i Zebraniach Rodziców
według poniższego harmonogramu:
 

 

 

DNI OTWARTE SZKOŁY

 

5 listopada 2019

 

3 grudnia 2019 - dla klas czwartych

 

3 marca 2020

 

7 kwietnia 2020 - dla klas czwartych

 

2 czerwca 2020

 

 

ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I, II i III

 

10.09.2019 - spotkanie organizacyjne klas pierwszych

 

24.09.2019 - spotkanie organizacyjne klas drugich i trzecich

 

05.11.2019 - informacja o wynikach nauczania w I półroczu

 

14.01.2020 - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

 

03.03.2020 - informacja o wynikach nauczania w II półroczu

 

02.06.2020 - informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze

 

 

ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV

 

24.09.2019 - spotkanie organizacyjne, procedury egzaminów zewnętrznych

 

05.11.2019 - informacja o wynikach nauczania w I półroczu

 

03.12.2019 - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

 

03.03.2020 - informacja o wynikach nauczania w II półroczu

 

07.04.2020 - informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

14 października 2019 - Dzień Edukacji Narodowej

 

2 stycznia 2020

 

3 stycznia 2020

 

10 stycznia 2020 - etap pisemny egzaminu zawodowego

 

24 kwietnia 2020 - zakończenie roku szkolnego klas czwartych

 

4 maja 2020

 

5 maja 2020 (nie dotyczy klas I, II i III BS)

 

6 maja 2020 (nie dotyczy klas I, II i III BS)

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KALENDARIUM ZS NR 9 ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020