DLA RODZICÓW

 

 

 
Zespół Szkół nr 9 informuje, że istnieje możliwość kontaktu
z wizytatorami ds. edukacji włączającej
telefonicznego lub osobistego podczas dyżurów w Kuratorium Oświaty,
w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:30,
z Hanną Markowską i Agnieszką Stroynowską
.
 

 

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 

 
ZGODA_NA_DZIENNIK.PDF - pobranie, wydrukowanie,
wypełnienie i dostarczenie do szkolnego administratora
Pana Pawła Kanasa umożliwi Rodzicom dostęp do iDziennika.
 
Wersja papierowa została przekazana Wychowawcom klas.

 

 

instrukcja korzystania z panelu rodzica/ucznia - plik PDF

 

instrukcja logowania do dziennika elektronicznego - plik PDF

 

 

PZU EDUKACJA - ubezpieczenie NNW 2017/2018

 

ogólne warunki ubezpieczenia NNW                    szkolne ubezpieczenie NNW PZU

 

 

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW PRZY ZS NR 9

 

PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie

Nr 88 1020 2791 0000 7902 0008 8393

 

 

 
W roku szkolnym 2018/2019
zapraszamy Państwa do uczestnictwa
w
Dniach Otwartych i Zebraniach Rodziców
według poniższego harmonogramu:
 

 

 

DNI OTWARTE SZKOŁY

 

6 listopada 2018 r.

 

4 grudnia 2018 r.

 

12 marca 2019 r.

 

2 kwietnia 2019 r. - dla klas czwartych

 

4 czerwca 2019 r.

 

 

ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I, II i III

 

18.09.2018 - spotkanie organizacyjne klas I i II

 

25.09.2018 - spotkanie organizacyjne klas III

 

06.11.2018 - informacja o wynikach nauczania w I półroczu

 

04.12.2018 - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

 

12.02.2019 - informacja o wynikach nauczania w II półroczu

 

04.06.2019 - informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze

 

 

ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV

 

25.09.2018 - spotkanie organizacyjne, procedury egzaminów zewnętrznych

 

06.11.2018 - informacja o wynikach nauczania w I półroczu

 

04.12.2018 - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

 

12.02.2019 - informacja o wynikach nauczania w II półroczu

 

02.04.2019 - informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

2 listopada 2018 r.

 

10 stycznia 2019 r. - pisemne egzaminy zawodowe

 

12 kwietnia 2019 r. - egzamin gimnazjalny

 

30 kwietnia 2019 r. - zakończenie nauki klas maturalnych

 

2 maja 2019 r.

 

6 maja 2019 r.

 

7 maja 2019 r. - nie dotyczy klasy I i II BS

 

8 maja 2019 r. - nie dotyczy klasy I i II BS

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019