U W A G A !
REKRUTACJA NA STAŻ
W BREMEN - GRUPA II

 

KOMUNIKAT KSP
Wydawanie dyplomów
i świadectw kwalifikacyjnych
w piątek, 23 marca 2018 r.
od godziny 12:00 do 15:00
w pokoju w8.

UWAGA!!! NOWOŚĆ!!!
Osoby, które nie zaliczyły
dowolnej części egzaminu
w sesji zimowej, będą mogły
w podanych godzinach,
złożyć deklarację
przystąpienia do egzaminu
w sesji letniej.

Przyjmowane będą
wyłącznie deklaracje
prawidłowo wypełnione,
w sposób tzw. elektroniczny
i podpisane czytelnie
przez zdającego.

 

•  E-DZIENNIK  •
1. PANEL RODZICA/UCZNIA
2. INSTRUKCJA LOGOWANIA

 

III WKGK został wpisany
do wykazu zawodów ZKO
i jest uwzględniany
w rekrutacji 2018/2019
- wykaz zawodów ZKO

 

Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta
zajęło: 261 miejsce
w Rankingu Techników 2018
(7 miejsce w województwie)
i 81 miejsce w rankingu
maturalnym techników.

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ MEN 2017/18 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9