E G Z A M I N  ::  Z A W O D O W Y  ::  2 0 2 2

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO - LATO 2022

PEŁNA PREZENTACJA SZKOLENIOWA OKE POZNAŃ - PLIK PDF

KOMUNIKATY, PROCEDURY, WYKAZY OKE i CKE - 2021/2022