Konsorcjum praktyk...

 

 

W terminie od 19.09.2016 do 7.10.2016 r. czworo niemieckich uczniów, kształcących się w zawodach w branży IT z Europaschule Schulzentrum Utbremen odbywało staż zagraniczny na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Elektroniki i Informatyki pod opieką mgr inż. Łukasz Buryło w ramach programu Erasmus Plus.

Przyjazd niemieckiej młodzieży na praktyki zagraniczne do Koszalina był możliwy dzięki współpracy Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie i Europaschule Schulzentrum Utbremen w ramach Grupy Roboczej Polsko-Niemieckiej Komisji Współpracy Międzyrządowej ds. Szkolnictwa Zawodowego. Celem tego przedsięwzięcia jest wzajemne umożliwienie odbycia stażu uczniom szkół średnich, kształcącym się w branży IT i stałe podnoszenie jakości pracy szkół.

 

Uczniowie z Niemiec na lekcjach w naszej Szkole

 

Wizyta Gości z Niemiec, w ramach wymiany międzynarodowej, w naszej Szkole i PK

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

LISTA UCZESTNIKÓW - GRUPA II

 

TERMINARZ REKRUTACJI I DZIAŁAŃ - GRUPA II

 

REGULAMIN REKRUTACJI - GRUPA II

 

LISTA UCZESTNIKÓW

 

TERMINARZ REKRUTACJI I DZIAŁAŃ

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROJEKT

 

 

STAŻ W BREMEN - GRUPA I

 

- zdjęcia ze stażu (wkrótce...)

 

sprawozdania uczestników

 

UPOWSZECHNIANIE - konferencja w dniu 06.02.2018 r.

 

prezentacja ze stażu (plik: PPTX, rozmiar: 100 MB)

 

prezentacja o współpracy

 

- certyfikacja (wkrótce...)