Konsorcjum praktyk...

 

 

Od 2016 roku w ramach współpracy naszej szkoły z Europaschule Schulzentrum Utbremen staż zagraniczny na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Elektroniki i Informatyki pod opieką mgr inż. Łukasz Buryło w ramach programu Erasmus Plus w Koszalinie odbyło w sumie 13 uczniów z w/w szkoły, kształcących się w zawodach w branży IT. W terminach od 19.09.2016 do 7.10.2016 r. gościliśmy czworo niemieckich uczniów, w dniach 23.09.2017 do 14.10.2017 przyjęliśmy sześcioro uczniów z Niemiec, natomiast ostatnia trzyosobowa grupa odbyła staż w terminie 04.03.2018 do 23.03.2018 r.
 
W terminie 17.09.2018 bis 05.10.2018 spodziewamy się kolejnego przyjazdu niemieckiej młodzieży na praktyki zagraniczne do Koszalina. Celem tych przedsięwzięć jest wzajemne umożliwienie odbycia stażu uczniom szkół średnich, kształcącym się w branży IT i stałe podnoszenie jakości pracy szkół.

 

Uczniowie z Niemiec na lekcjach w naszej Szkole

 

Wizyta Gości z Niemiec, w ramach wymiany międzynarodowej, w naszej Szkole i PK

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

LISTA UCZESTNIKÓW - GRUPA II

 

TERMINARZ REKRUTACJI I DZIAŁAŃ - GRUPA II

 

REGULAMIN REKRUTACJI - GRUPA II

 

LISTA UCZESTNIKÓW

 

TERMINARZ REKRUTACJI I DZIAŁAŃ

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROJEKT

 

 

STAŻ W BREMEN

 

zdjęcia ze stażu - zakwaterowanie

 

zdjęcia ze stażu - wycieczki

 

zdjęcia ze stażu - czas wolny

 

zdjęcia ze stażu - inne

 

sprawozdania uczestników - GRUPA I

 

sprawozdania uczestników - GRUPA II

 

UPOWSZECHNIANIE - konferencja w dniu 06.02.2018 r.

 

prezentacja ze stażu - GRUPA I

 

prezentacja ze stażu - GRUPA II

 

prezentacja o współpracy

 

certyfikacja