Staże zagraniczne...

 

 

INFORMACJE PO STAŻU

 

Zdjęcia z pobytu

 

integracja

 

mieszkanie

 

wycieczki

 

zwiedzanie miasta

 

Prezentacja uczestników

 

Sprawozdania stażystów

 

Upowszechnienie projektu

 

konferencja z dnia 26 maja 2017 roku

 

wywiad na antenie RADIA ESKA - plik MP3

 

prezentacja "Współpraca międzynarodowa"

 

Certyfikacja

 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

ANKIETA stwierdzająca oczekiwania przyszłych praktykantów

 

TERMINARZ REKRUTACJI I DZIAŁAŃ

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW na udział syna/córki w projekcie

 

Lista uczestników realizowanego projektu, w terminie: 19.03.2017 – 08.04.2017

 

Informacje ogólne o projekcie - Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową

 

Osoby odpowiedzialne za projekt