Moją perspektywą...

 

 

 

 

Dzięki funduszom z projektu została wyposażona Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych.

 

Urządzenia przez nas zakupione są wystarczające do odwzorowania rzeczywistych warunków przemysłowych w zakładach zajmujących się produkcją automatyczną. W ramach projektu Moją perspektywą ZAWÓD! kupione zostały modularne stanowiska automatyki przemysłowej wyposażone w sterowniki PLC oraz silniki, czujniki i regulatory oraz laptopy służące do ich programowania. Ze względu na niewielkie rozmiary sprzętu pracownia może być mobilna, co jest jej dużą zaletą.

 

 

30-31 stycznia 2018 odbył się kurs Autocad Electrical, na którym uczestnicy poznawali tajniki komputerowego wspomagania projektowania w branży elektrycznej i elektronicznej.

 

Po ukończeniu szkolenia i zdanym egzaminie otrzymają certyfikaty honorowane na terenie Unii Europejskiej.

zobacz galerię zdjęć z kursu - fot. Krzysztof Sokołów

 

Podczas ferii zimowych nasi uczniowie nie próżnowali. Grupa 12 uczestników drugiej tury projektu Moją perspektywą -ZAWÓD! uczyła się programować sterowniki przemysłowe PLC 1200 marki Siemens.

 

Uczestnicy przez 3 dni poznawali podstawy działania i programowania najbardziej rozpowszechnionych w Europie sterowników. Rezultaty ich prac można podziwiać na poniższych zdjęciach. Uczniowie udzielili również wywiadu w lokalnej telewizji MAX.

 

 

 

Tuż przed Świętami uczestnicy II grupy projektu Moją perspektywą ZAWÓD! rozpoczęli kurs Autocad Podstawowy.

 

Druga część - Electrical czeka ich pod koniec stycznia, a w czasie ferii zimowych będą realizować zajęcia Tia POrtal PLC 1200 Siemensa. Uczestnicy mimo dużej ilości poświęconego czasu i mimo zmęczenia są zadowoleni, udało im się poznać podstawy komputerowego wspomagania projektowania, po kursie i zdanym egzaminie otrzymają stosowny certyfikat oraz będą przygotowani do podjęcia pracy jako projektanci w dowolnej firmie w Europie.

 

 

15 grudnia 2017 zakończył się cykl spotkań I grupy na zajęciach z programowania prowadzonych przy współpracy z Politechniką Koszalińską.

 

Uczestnicy programowali mikroprocesory Atmega oraz sterowniki przemysłowe. Dzięki tym zajęciom, a także wcześniejszemu kursowi Tia POrtal PLC 1200 Siemensa są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w każdej firmie, która oferuje stanowiska związane z automatyką.

 

 

zobacz film z zajęć - plik MP4

 

W dniu 31 października 2017 roku uczestnicy I tury projektu rozpoczęli cykl warsztatów zajęciowych w firmie Windhunter.

 

Były to zajęcia z tematyki: Fire awerness, Manual handling, Firs aid, wszystkie dotyczyły zachowania bezpieczeństwa w pracy z automatycznymi systemami energetyki odnawialnej.

 

 

Informacja o naborze i nowe kryteria do drugiej edycji projektu

 

Ogłoszenie o rekrutacji

Lista uczestników

Regulamin - szczegółowe kryteria ZS 9 - Załącznik nr 4

 

Pierwsza edycja projektu

 

Informacje ogólne o Projekcie

 

Ogłoszenie o rekrutacji

 

Lista Uczestników Projektu - UCZNIOWIE

 

Lista Uczestników Projektu - NAUCZYCIELE

 

Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Moją perspektywą – ZAWÓD!"

 

Formularz zgłoszeniowy do Projektu - załącznik nr 1

 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 2

 

Oświadczenie Uczestnika Projektu - załącznik nr 3

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia - załącznik nr 4

 

Kontakt

 

Uczestnictwo w miesięcznych stażach i praktykach u pracodawców.

 

W lipcu 2017 roku 12 uczniów Technikum Elektronicznego i 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyło w miesięcznych stażach i praktykach u pracodawców.

Firmy współpracujące ze Szkołą w ramach tego zadania to: Bumar, RGB Technology, Kronospan oraz Kospel. Uczniowie odbywali staże i praktyki na przydzielonych im miejscach pracy, ale również mogli wybrać sobie działy, które bardziej ich interesują. Kilku uczniów zostało zatrudnionych również na drugi miesiąc wakacji, część firm zaproponowała również uczniom pracę po ukończeniu szkoły.

 

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przedsięwzięcia

 

Intensywny koniec roku szkolnego mieli uczniowie 3 klasy Technikum Elektronicznego.

 

Sobota i niedziela po zakończeniu roku szkolnego upłynęła im na nabywaniu umiejętności rysowania schematów elektrycznych za pomocą narzędzia. Następne szkolenia rozpoczynamy wraz z nowym rokiem szkolnym. Ale dla uczestników projektu to jeszcze nie czas na odpoczynek - 3 lipca rozpoczynają się staże i praktyki dla grupy 20 uczniów w czterech firmach: Bumar, Kospel, Rgb Technology oraz Kronospan. Część uczestników przeszła też rozmowy kwalifikacyjne z firmą Kronospan, co jest dla nich dodatkowym doświadczeniem, szczególnie, że do CV mogli już dołączyć kilka certyfikatów z już odbytych kursów AutoCad - podstawowy oraz Tia Micro S7 - PLC 1200.

 

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu kursu

 

Koniec roku szkolnego nie oznacza dla uczniów "Elektronika" końca nauki.

 

6 uczestników projektu Moją perspektywą - Zawod!, uczniów klasy 2 i 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej - monter elektronik - uczestniczy w kursie dla osób przygotowujących się do egzaminu elektroenergetycznego na stwierdzenie kwalifikacji w GRUPIE G-1 na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu sieci instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Kurs kończy się egzaminem na nadanie uprawnień zdawanym przed Komisją Energetyczną.

 

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu kursu

 

18 czerwca 2017 roku zakończył się kolejny kurs dla 12 uczniów Technikum Elektronicznego.

 

Tym razem uczestnicy przez 3 dni zmagali się z zadaniem zaprogramowania średniej wielkości linii produkcyjnej.

 

 

Zadanie nie należało do łatwych, za to było to typowe rozwiązanie stosowane w produkcji przemysłowej. Uczestnicy zapoznali się z programowaniem sterowników SIMATIC S7-1200 w środowisku Tia Portal, zasadami konfiguracji i parametryzacji sprzętowej i komunikacji z panelami operatorskim. Nauczyli się również jak w łatwy i szybki sposób rozwiązywać awarie sprzętowe lub błędy programowe sterownika SIMATIC S7-1200. Uczestnicy będą mogli ćwiczyć i doskonalić nabyte umiejętności na dołączonym do kursu zestawie startowym złożonym ze sterownika wraz z oprogramowaniem inżynierskim.

 

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu kursu

 

W dniach 9-11 czerwca 2017 roku uczestnicy projektu "Moją perspektywą-Zawód!" rozpoczęli cykl szkoleń i kursów kwalifikacyjnych.

 

Te formy wsparcia zostały wyłonione wśród wielu ofert szkoleń i kursów poprzez badanie rynku. "Pracodawcy wymagają od przyszłych pracowników określonych umiejętności i kwalifikacji. Podczas badań rynku przeprowadzonych na potrzeby diagnozy do projektu oraz rozmów z pracodawcami z koszalińskiego rynku okazało się, że ponad 60 % pracodawców z branży elektronicznej chętniej zatrudni elektroników z umiejętnością programowania sterowników przemysłowych, wszyscy pracodawcy wymagają posiadania uprawnień elektrycznych kategorii E do 1 kV. Oprócz tego pracodawcy zgłaszali uwagi dotyczące braku umiejętności swobodnego tworzenia i odczytywania rysunku technicznego. Część firm zgłaszała również brak wyszkolonych operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Na podstawie tych informacji zaproponowaliśmy uczestnikom udział w odpowiednich szkoleniach. Wszystkie zakończą się nadaniem certyfikatów lub uprawnień pozwalających na pracę na stanowiskach elektronik bądź monter-elektronik i pokrewnych" - mówi Karolina Suchomska - koordynator projektu.

 

 

zdjęcia z pierwszego szkolenia "AutoCad - kurs podstawowy" - fot. Krzysztof Sokołów
 
Terminy kolejnych szkoleń to:

16-18
czerwca
2017
 
Szkolenie

Tia Mikro
z programowania
sterowników PLC
typu S7-1200
 
Piątek, godz. 8.00-16.00
Sobota, godz. 8.00-16.00
Niedziela, godz. 8.00-12.00
 
Szkolenie zakończone
nadaniem certyfikatu
ukończenia szkolenia
firmy Siemens
 
23-28
czerwca
2017
 
Kurs przygotowujący
do nadania uprawnień
na stanowisku
Eksploatacji sieci
i urządzeń
elektroenergety-
cznych do 1 kV
 
Piątek, godz. 15.30-20.30
Sobota, godz. 8.30-14.30
Poniedziałek, g. 15.30-20.30
Wtorek, godz. 14.30-20.30
Środa, godz. 15.30-19.30
- w tym dniu odbędzie się egzamin
Szkolenie zakończone
egzaminem i nadaniem
uprawnień w co najmniej
jednej z kategorii:
obsługa, konserwacja,
remonty, montaż
(w przypadku pozytywnego
wyniku egzaminu)
24-25
czerwca
2017
Kurs
AutoCad Electrical
Sobota, godz. 8.00-16.00
Niedziela, godz. 8.00-14.00
 
Szkolenie zakończone
egzaminem i nadaniem
certyfikatu AutoDesk
w języku polskim i angielskim
uznawanego na całym świecie
(w przypadku pozytywnego
wyniku egzaminu)
 

 

30 maja 2017 roku pięciu uczestników projektu "Moją perspektywą - Zawód!" odbyło rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą Akademia Wiatru - Windhunter Group. Umiejętność zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej to ważna część "dorosłego życia", takie doświadczenie na pewno pomoże uczniom odnaleźć się na rynku pracy.

 

"Wrażenia po rozmowie są pozytywne. Rozmowa kwalifikacyjna została przygotowana profesjonalnie, w miłej atmosferze, pytania były interesujące, zdobyłem nowe doświadczenie, zapewnione zostało klimatyzowane pomieszczenie z napojami dla osób oczekujących" mówi jeden z uczestników Jakub Hałas.