::
program nauczania 312[01] :: modułowy program nauczania 312[01] :: informator o egzaminie ::


                                Opracowanie:
Michał Sobański,
                        Bartosz Czaplicki, Bartosz Kawa

  2 0 0 6

--> pisemny x
--> praktyczny 1
 
 

  2 0 0 7
--> pisemny odpowiedzi
--> pisemny x
--> pisemny y
--> praktyczny 1
--> praktyczny 2
--> praktyczny 3
 
 

  2 0 0 8

--> pisemny x
--> pisemny y
--> praktyczny 1

  2 0 0 9

    S T Y C Z E Ń

--> pisemny x
--> praktyczny 1
--> praktyczny 2

 
 
  2 0 0 9
    C Z E R W I E C
--> pisemny x
--> praktyczny 1
 
 
 
  2 0 1 0
    S T Y C Z E Ń
--> pisemny y
    C Z E R W I E C
--> pisemny x
--> praktyczny 1

  2 0 1 4

    C Z E R W I E C
--> pisemny E.12
Przykładowe rozwiązania zadań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
--> 2007 rok
      --> etap praktyczny - zad.1,3,4
--> 2008 rok
      --> etap pisemny - cz.I: arkusz X i arkusz Y, cz.II: wspólna dla X i Y
      --> etap praktyczny - zad.1: cz.I i cz.II, zad.2, zad.3, zad.4, zad.5, zad.6

--> 2009 rok - styczeń
      --> etap pisemny - cz.I - arkusz X, cz.II - arkusz X

--> 2009 rok - czerwiec
      --> etap pisemny - cz.I - arkusz X, cz.II - arkusz X
      --> etap praktyczny - zad.1, zad.2

   ŹRÓDŁO INFORMACJI:


   
--> CKE

    --
> link do źródła CKE